Kategórie
Tlačové správy

Kariérny potenciál žien v Slovenskej republike

Odborná štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov SODB 2021, definuje aj kariérny potenciál a kariérny diferenciál. Analyzuje kariérny potenciál regiónov na základe vyvinutých indikátorov pre štúdiu. Vďaka vyvinutým indikátorom dokáže zhodnotiť a analyzovať problematiku až na úroveň obcí a presne špecifikovať aj kariérne možnosti mužov a žien v regiónoch.

Muži majú lepšie kariérne možnosti

Štúdia jasne definuje, že ženy medzicenzálne nadobudli vyššie vzdelanie ako muži až do úrovne všetkých okresov SR. Aj napriek tomuto faktu vo všetkých krajoch SR majú muži lepšie kariérne možnosti ako ženy. Napriek odlišným úrovniam je rozdiel medzi kariérnym potenciálom mužov a žien v jednotlivých krajoch dosť podobný, vyskytujúci sa v rozmedzí 5 až 6 percentuálnych bodov (p. b.).

Graf č. 5 – 1: Indikátor kariérnej úrovne v krajoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a pohlavia
Graf č. 5 – 1: Indikátor kariérnej úrovne v krajoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a pohlavia.
Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) podľa krajov SR
Indikátor kariérnej úrovne (potenciálu) podľa krajov SR.

Kariérne príležitosti žien sú vo všetkých okresoch SR horšie ako kariérne príležitosti mužov!

Štúdia ďalej odhalila, že kariérny potenciál mužov a žien sa v okresoch vyvíja v súlade s agregovaným kariérnym potenciálom. Najlepšie pracovné príležitosti majú obidve skupiny pracujúcich podľa očakávaní v Bratislavskom a Košickom okrese. Napriek najlepším pracovným príležitostiam je v týchto okresoch najväčší rozdiel medzi hodnotami kariérneho potenciálu mužov a žien vo výške 7 a 6 p. b.

Vysoká nerovnosť príležitostí v okresoch!

Veľmi vysoká nerovnosť medzi mužmi a ženami je aj v okresoch Šaľa, Žilina, Bytča, Námestovo, Detva, Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín a Piešťany, najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že ide o okresy s jednými z najnižších hodnôt okresného kariérneho potenciálu.

Tabuľka č. 5 – 2: Indikátor kariérnej úrovne v okresoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a pohlavia
Tabuľka č. 5 – 2: Indikátor kariérnej úrovne v okresoch SR podľa trvalého bydliska v roku 2021 a pohlavia.

Najväčšia rovnosť príležitostí na kariéru je v okrese Sobrance!

Najväčšia rovnosť pracovných príležitostí podľa hodnôt kariérneho potenciálu je pozorovaná v okrese Sobrance, kde je genderový rozdiel pracovných príležitostí iba 1 p. b.

Nadštandardné možnosti kariéry majú ženy v okrese Myjava

V porovnaní s mužmi majú ženy nadštandardný kariérny potenciál v okrese Myjava, ktorý patrí medzi top 15 okresov z hľadiska pracovných príležitostí pre ženy, ale z hľadiska pracovných príležitostí mužov sa nachádza iba v prvej dvadsiatke okresov.

Indikátor kariérnej úrovne/kariérny potenciál v okresoch SR (1. časť)
Indikátor kariérnej úrovne/kariérny potenciál v okresoch SR (1. časť).
Indikátor kariérnej úrovne/kariérny potenciál v okresoch SR (2. časť)
Indikátor kariérnej úrovne/kariérny potenciál v okresoch SR (2. časť).

Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *