Kategórie
Tlačové správy

Po horúcom lete prichádza horúca jeseň

Začína sa nový školský rok a žiakov, rodičov, učiteľov i školy čakajú turbulencie zmien.

Kategórie
Tlačové správy

Žiaci dnes vidia mnohých svojich učiteľov poslednýkrát

Komora učiteľov odovzdala vláde SR vizitky s menami učiteľov, ktorí odišli.

Kategórie
Tlačové správy

Byť aktívny na sociálnych sieťach nestačí

Potrebné zmeny v školstve ostávajú v úzadí.

Kategórie
Tlačové správy

Riaditeľov škôl budú historicky prvýkrát hodnotiť zamestnanci

Tento krok vníma SKU ako jeden z prvých krokov k demokratizácii školského prostredia.

Kategórie
Tlačové správy

Učitelia sú podvedení

Komora učiteľov je každým dňom viac a viac sklamaná z úpadkových krokov vlády.

Kategórie
Tlačové správy

Štát neumožní ukrajinským učiteľom a psychológom sa zamestnať

Slovenská komora učiteľov a Slovenská komora psychológov intenzívne napomáhajú v náročnej vojnovej situácii v snahe podporiť systémové riešenia na podporu detí a rodín utekajúcich z Ukrajiny.

Kategórie
Tlačové správy

Potrebujeme okamžité systémové nástroje pri podpore vzdelávania detí vojny

Slovenská komora učiteľov si uvedomuje, že školstvo je po mimoriadne ťažkých dvoch rokoch vo veľmi zlej situácii.

Kategórie
Tlačové správy

Vyhlásenie k javom šikanovania nielen v Miloslavove

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Inklucentrom – Centrom inkluzívneho vzdelávania sa pridáva k stanovisku prezidentky SR, aby sme prekonávali stúpajúcu náladu agresivity v spoločnosti i medzi deťmi deeskalovaním napätia a budovaním prevencie sociálno-patologických javov postavenej na otvorenej, nenásilnej a demokratickej kultúre školy.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Slovenská komora učiteľov zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom vlády na zvyšovanie platov zamestnancov školstva pre rok 2022 a konanie vlády považuje za krajne nezodpovedné.

Kategórie
Tlačové správy

Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k opatreniam vlády z 24. 11. 2021

Slovenská komora učiteľov vníma prijaté opatrenia vlády z 24. 11. 2021 ako potrebné, ale nedostatočné z hľadiska ochrany zamestnancov škôl, školských zariadení, žiakov, študentov a ich rodín.