Kategórie
Tlačové správy

Bežné školy nemajú peniaze, ale vyvoleným úradníkom sa v rezorte štedro rozdáva

Komora učiteľov dlhodobo a opakovane upozorňuje na závažný nedostatok financií v regionálnom školstve a nízky podiel HDP smerujúci do školstva. To má za následok neustály pokles atraktivity učiteľského povolania, s platmi učiteľov dlhodobo pod priemerom krajín OECD, pretrvávajúci modernizačný dlh v školách a nízku kvalitu vzdelávania a prípravy učiteľov. V kontexte akútneho nedostatku financií v školstve je preto paradoxné, že na niektorých priamoriadených organizáciách ministerstva školstva dochádza k mrhaniu verejných prostriedkov a vysoko nadštandardnému mzdovému ohodnoteniu vybraných úradníkov, pri súčasnej nedostatočnej kvalite výstupov.

Kategórie
Tlačové správy

Reakcia na odporúčania MŠVVaŠ SR v závere funkčného obdobia vlády

Ministerstvo školstva v piatok 6. októbra 2023, predstavilo návrhy riešení nedostatku učiteľov a nízkej atraktivity ich povolania. Namiesto jasne pod­lo­že­ných a pre­pra­co­va­ných návrhov však minister prezentoval burzu nápadov, o ktorých školská verejnosť diskutuje desať­ročia. Naposledy napr. v Správe o stave školstva (2012) alebo dokumente Učiace sa Slovensko (2018).

Kategórie
Tlačové správy

Štyria ministri v jednom školskom roku je už priveľa

Máme za sebou školský rok, v ktorom sa vymenilo najviac ministrov v histórii SR, aj na jeho začiatku aj v závere školského roka bol problém vôbec ministra vybrať.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko SKU ku konaniu pedagóga Spojenej školy v Poltári počas „Pochodu za mier“

Konanie učiteľa angličtiny zo Spojenej školy na Železničiarskej ul. v Poltári považujeme za neprípustné, neetické a jednoznačne ho odsudzujeme.

Kategórie
Tlačové správy

Učitelia žiadajú vládu o podporné opatrenia pre všetky deti

Výrazne viac zdrojov by malo smerovať do prevencie.

Kategórie
Tlačové správy

Ministerstvo chce diskriminovať učiteľky materských škôl

Slovenská komora učiteľov (ďalej SKU) sa ostro vyhradzuje voči návrhu zavedenia povinného inovačného vzdelávania pre učiteľky materských škôl.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko SKU k uplynulému roku 2022

Vzhľadom na dlhodobý vývoj situácie v školstve na Slovensku, tento rok nebol ničím iný, prekvapujúci ani výnimočný.

Kategórie
Tlačové správy

Po horúcom lete prichádza horúca jeseň

Začína sa nový školský rok a žiakov, rodičov, učiteľov i školy čakajú turbulencie zmien.

Kategórie
Tlačové správy

Žiaci dnes vidia mnohých svojich učiteľov poslednýkrát

Komora učiteľov odovzdala vláde SR vizitky s menami učiteľov, ktorí odišli.

Kategórie
Tlačové správy

Byť aktívny na sociálnych sieťach nestačí

Potrebné zmeny v školstve ostávajú v úzadí.