Kategórie
Tlačové správy

Súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix pozná svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 15. ročníka rovnomennej súťaže stal Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre, Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave a hrad Uhrovec.

Kategórie
Tlačové správy

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante víťazom hlasovania verejnosti

Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante sa stal víťazom hlasovania verejnosti o najkrajšiu národnú kultúrnu pamiatku v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix a získa Cenu Nadácie SPP.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA pre znevýhodnené skupiny ľudí

V grantovom programe OPORA od Nadácie SPP môžu žiadať o podporu mimovládne, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie, či špeciálne školy, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života znevýhodnených osôb a aktivizácia potenciálu ich ďalšieho rozvoja, prostredníctvom Individuálnych plánov rozvoja.

Kategórie
Tlačové správy

Fero Lipták v Galérii SPP

Rukopis výtvarníka Fera Liptáka je neprehliadnuteľný.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP spúšťa hlasovanie o najkrajšej obnovenej pamiatke

15. ročník.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie takmer 14 000 detí, pedagógov a dobrovoľníkov

Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu „SPPravmeTo“ podporí tento rok 100 projektov, ktoré prinášajú inovatívne a kreatívne metódy vzdelávania detí v rôznych častiach Slovenska. Suma 110 000 eur bola prerozdelená medzi úspešných žiadateľov z radov základných a stredných škôl, umeleckých škôl a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi týchto vzdelávacích inštitúcií.

Kategórie
Tlačové správy

Žiarivá a tajomná RETROSPEKTÍVA Roberta Polanského v Galérii SPP

Kontrastné, výbušné a zároveň harmonicky vyvážené sú diela Roberta Polanského, ktoré aktuálne predstavuje širokej verejnosti v rámci svojej výstavy RETROSPEKTÍVA, ktorá sa 5. novembra 2021 začína v Galérii SPP. Kontrastné, pretože vystavené diela prinášajú vnímanie priestoru nekonečna a detailu vzájomne sa rozvíjajúcich v jednotlivých špecifických motívoch. Výbušné žiarivým využitím farieb v rámci rôznych výtvarných techník, nevynímajúc akryl, digital art, či grafický dizajn. A harmonicky vyvážené v subjektívnom zachytení prežívania duchovnej a materiálnej podstaty bytia, čím konceptuálne umenie Polanského kontrastuje s trhovým a skomercializovaným umením dneška a ponúka vzhľad do umelcovho myšlienkového procesu.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku

Nadácia SPP poskytne ešte tento rok celkovo 150 000 eur v rámci grantového programu „SPPravmeTo“ na podporu vzdelávacích aktivít a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu detí na Slovensku. Záujemcovia sa môžu uchádzať o maximálnu výšku podpory 1 500 eur na jeden projekt, ktorý musí byť zrealizovaný do polovice júna 2022.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP poskytne podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Nadácia SPP otvára v podobe grantu „O krok vpred“ aj tento rok možnosť čerpania finančnej podpory pre ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovo vyčlenenej sumy 60 000 eur môžu jednotliví žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie až do výšky 2 000 eur.

Kategórie
Tlačové správy

Krajina, ktorá nezabúda 1941 – 2021

Spoločná výstava diel Maňa Štraucha a Milana Lukáča.