Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP znovu podporí komunity na celom Slovensku

Nadácia SPP vyhlasuje aj v roku 2022 grantový program SPPoločne pre komunity, ktorý je zameraný na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. V rámci programu Nadácia SPP rozdelí 100 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Projekty je možné predložiť elektronicky do 29. mája 2022.

Program SPPoločne pre komunity je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého chce Nadácia SPP pomáhať konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska. Jeho cieľom je podporiť aktívne organizácie a ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Vďaka nemu môžu skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky alebo zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.

„Cieľom Nadácie SPP je, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám v obciach, mestách či regiónoch. Chceme pomáhať konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a komunít na celom Slovensku,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Vďaka prostriedkom z grantu dostanú zelenú inovatívne nápady, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú pripravené projekty spojené s ochranou životného prostredia a udržateľnosťou, ale napríklad aj so spájaním generácií.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, napríklad občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, všetky stupne školských zariadení až po vysoké školy, ale aj kultúrne inštitúcie, ako sú múzeá, knižnice, galérie, kultúrne-osvetové strediská a rovnako tiež mestá či obce. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Uvedený grant nie je určený pre podnikateľov, rovnako ani na projekty, ktoré slúžia len úzkej, uzatvorenej skupine ľudí alebo sú v prospech konkrétnych fyzických osôb. Grantový program nie je určený na projekty zamerané na rekonštrukciu, či výstavbu detských ihrísk, alebo na projekty spojené s obnovou kultúrnych pamiatok.

Žiadosti o podporu je možné predložiť len elektronicky, prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke Nadácie SPP do 29. mája 2022, do 23.59 h. Aktivity projektu musia byť zrealizované do 31. októbra 2022.

Bližšie informácie o grante SPPoločne pre komunity a komunikačnú podporu pri vypĺňaní žiadostí poskytnú žiadateľom RNDr. Beáta Majerníková, PhD., bea@nadaciaspp.sk, 0907 987 981 (programová manažérka Nadácie SPP) a Mgr. Barbora Krištofíková, barbora@nadaciaspp.sk, 0918 548 598 (programová koordinátorka).


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *