Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko SKU ku konaniu pedagóga Spojenej školy v Poltári počas „Pochodu za mier“

Konanie učiteľa angličtiny zo Spojenej školy na Železničiarskej ul. v Poltári považujeme za neprípustné, neetické a jednoznačne ho odsudzujeme.

Je veľmi vážna vec, že v spoločnosti sa vytráca slušnosť v komunikácii a mysle a prejavy mnohých ľudí, vrátane tohto učiteľa, ovládla „zloba a zášť“. A to nielen v tomto konkrétnom prípade, nedávno sme boli svedkami streľby, ktorú podnietila nenávisť voči iným názorom. Všetci chceme mier a porozumenie, ale v prípade, že chceli účastníci pochodu manifestovať za mier, mali svoje výzvy nasmerovať k ambasáde krajiny, ktorá so zbraňami bojuje na cudzom území – území Ukrajiny – proti jej obyvateľom, ktorá ich zabíja v ich obývačkách, kuchyniach, v pôrodniciach a nákupných centrách, ktorá ich v počte väčšom než je počet obyvateľov Slovenska vyhnala z domovov, zo škôl a z práce.

V prípade pedagogických zamestnancov okrem tejto roviny musíme uvažovať aj v rovine zákona č. 138/2019 Z. z., ktorý ukladá pedagógom povinnosť správať sa v súlade s etickým kódexom, ktorý je súčasťou tohto zákona.

„Etický kódex má slúžiť na ochranu najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.“

Vyjadrujeme podporu Matúšovi Géčovi, študentovi medicíny, rešpekt a úctu voči jeho odvážnemu konaniu.


Mgr. Vladimír Crmoman
prezident Slovenskej komory učiteľov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *