Kategórie
Tlačové správy

Učitelia žiadajú vládu o podporné opatrenia pre všetky deti

Výrazne viac zdrojov by malo smerovať do prevencie.

Situácia duševného zdravia detí, na ktorú opakovane upozorňujú odborníci (napríklad v článku Ako 14-ročná čakala na miesto v nemocnici tak dlho, až sa pokúsila zabiť. Detská psychiatria kolabuje) je alarmujúca. Ak by mali deti už na škole dostupnú podporu od psychológov a iných odborníkov, vedeli by sme zhoršovaniu ich stavu predchádzať a nemuseli by končiť sebapoškodzovaním, pokusmi o samovraždu alebo vyústiť do skratového konania, ktoré môže ohroziť aj ich okolie. Nečakajme na ďalšie zúfalé činy, zúfalých detí a študentov!

ÚHP (2020, s. 55) v súlade s medzinárodnou dobrou praxou upozorňuje, že podpora by mala byť oveľa intenzívnejšia už v predprimárnom vzdelávaní a výrazne viac zdrojov by malo smerovať do prevencie. Tieto odporúčania sú súčasťou navrhovanej novely školského zákona, ktorá má priniesť systém nárokovateľných podporných opatrení vo vzdelávaní jednak na celoplošnú a systémovú podporu všetkých detí, a tiež na starostlivosť o deti, ktoré sa vplyvom rozličných bariér ocitli v riziku a vyžadujú skorú odbornú pomoc. Tú potrebujú aj pedagógovia a rodičia pri usmerňovaní a podpore všetkých detí.

„Pre deti so zdravotným znevýhodnením nedostupnosť takejto podpory, napríklad pedagogického asistenta, často znamená aj nedostupnosť samotného vzdelávania v škole. Z dôvodu nedostatočne vytvorených podmienok dochádza mnoho detí so zdravotným znevýhodnením do školy len na pár hodín týždenne,“ hovorí Zuzana Suchová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Podpora podľa návrhu aktuálnej novely školského zákona obsahuje len veľmi neisté znenie postavené na spojení „ministerstvo môže prideliť finančné prostriedky“ bez ambície skutočne celoplošne zabezpečiť v školách kvalitnú sieť podpory. Sociálno-patologické javy medzi deťmi, ale aj rozmanité potreby detí vyžadujú jasné a prioritné rozhodnutie a záväzok vlády aj parlamentu investovať do kvality a prístupnosti vzdelávania, duševného zdravia a podpory všetkých detí.

Slovenská komora učiteľov vyzýva vládu SR, aby prijala záväzok z Programového vyhlásenia vlády a Plánu obnovy a zabezpečila v školách zdravý rozvoj detí a dostupnosť vzdelávania pre všetky deti budovaním a finančnou podporou systému nárokovateľných podporných opatrení.

Slovenská komora učiteľov


Slovenská komora učiteľov žiada vládu o úpravu aktuálne predloženého znenia zákona tak, aby bola zabezpečená nárokovateľnosť podporných opatrení. Medzi podporné opatrenia patrí prítomnosť psychológov a asistentov na školách, zabezpečenie doučovania pre deti, ktoré zaostávajú, jazykových kurzov pre deti cudzincov, preventívne programy a kvalitné kariérové poradenstvo pre všetky deti; a iné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *