Kategórie
Tlačové správy

Byť aktívny na sociálnych sieťach nestačí

Potrebné zmeny v školstve ostávajú v úzadí.

Slovenská komora učiteľov už tradične hodnotí školský rok, situáciu v školstve za toto obdobie a fungovanie a spoluprácu ministerstva školstva. Nachádzame sa v druhej polovici volebného obdobia a je jasné, že najzásadnejší čas na zmeny bol práve tento školský rok. Čo sa teda udialo v tomto školskom roku:

 • Pandémia napriek kritike bola zvládnutá v rámci možností všetkých strán, vytvárali sa materiály, pokyny, videá, bolo vidieť snahu. Málo sa však hovorí o následkoch, ktoré sú stále viac zjavné, no napriek tomu nie sú pripravené dostatočné opatrenia k ich zmierneniu.
 • Tablety a PC z tzv. React EÚ fondov boli pred viac ako rokom schválené na expresnú pomoc školám, učiteľom a žiakom. Technika za 40 miliónov, určená na dištančné vyučovanie počas pandémie, dodnes do škôl nedorazila. Navyše učitelia učia nelegálne na počítačoch, ktorým pred dvoma rokmi skončila platnosť licencie operačného systému.
 • V oblasti atraktivity učiteľského povolania ide o úplne stratený rok, pričom nárast počtu chýbajúcich učiteľov hrozivo stúpa. Podľa analytických odhadov ministerstva môže chýbať už v decembri 1 300 učiteľov a do dvoch rokov až 10 % (8 600 zamestnancov). Vláda dodnes nepredložila žiadne systémové kroky, ktoré by tomu zabránili. Podobné predpovede máme už z r. 2012.
 • Ministerstvo úzko spolupracuje len s vybranými organizáciami, ako napr. Nadácia VW, IPčko, Indícia alebo Teach for Slovakia – tieto organizácie dostávajú dotácie, zmluvy a memorandá, objavujú sa na stránkach ministerstva. Hoci Komora voči ich práci nemá výhrady, nepoznáme kľúč, kto a prečo dostáva špeciálne výsady od ministerstva školstva a iní nie.
 • Ministerstvo v r. 2021 minulo na marketing 308 546,90 €. Zrealizovalo Deň detí, kompletne zrekonštruovalo za pol milióna modelovú školu pre PR aktivity, pričom ich považujeme skôr za mediálne bubliny bez dlhodobého prínosu. Namiesto toho sme očakávali, že bude ministerstvo venovať najviac energii kvalitnej tvorbe, diskusii, vysvetľovaniu novej legislatívy, jej aplikačným problémom a podpore škôl. SKU dostáva a rieši stovky otázok a podnetov z praxe, ktoré by malo riešiť predovšetkým ministerstvo.
 • Ministerstvo bez dostatočnej participácie s relevantnými partnermi pripravilo veľké zmeny v zákonoch (245, 138, 131) a množstvo vyhlášok, pričom v nich je nemálo chýb a odborných nedostatkov. Vyhlášky boli uverejnené s polročným meškaním (až teraz tesne pred koncom školského roka), takže ich budú riaditelia počas leta namiesto zaslúženej dovolenky musieť zapracovávať. Sme opakovane svedkami neodborných vyhlásení zo strany ministerstva (1) – na čo prichádzajú verejné reakcie postavené na dátach (2).
 • Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine naša vláda neumožňuje zamestnávanie učiteľov a odborníkov z Ukrajiny napriek ich urgentnej potrebe, neboli prijaté žiadne zjednodušenia pre podporu rodín a detí, až 60 % detí z Ukrajiny stále nie je v školách.
 • Materským školám stúpla povinným predprimárnym vzdelávaním nová byrokracia (evidencia ospravedlneniek, zoznamy detí v informačných systémoch, výkazy sociálnym poisťovniam). Pozitívne hodnotíme vytvorenie miest pomocných vychovávateľov, aj keď nejde o systémové riešenie nedostatku odborníkov a asistentov v materských školách.
 • Za 2 roky nedošlo k žiadnemu zlepšeniu systému vzdelávania učiteľov, skôr naopak, napriek tomu sa MŠ SR chystá investovať 50 miliónov do vzdelávania bez akejkoľvek prípravy.
 • Téma inklúzie síce „leží ministerstvu na srdci“, ale pre celoplošnú inklúziu okrem slabých strategických dokumentov sme nič zásadnejšie nezaznamenali – zvýšil sa počet prvákov v školách, počet asistentov stúpol len ani nie o 50 ľudí oproti stovkám ročne v minulosti. Inkluzívne vzdelávanie je zabezpečované skôr nadšenými a rozhľadenými učiteľmi a podpornými zamestnancami škôl, ktorí však nemajú záruku pokračovania zamestnaneckého pomeru – tisíce z nich nebude mať v čase nízkej atraktivity povolania v školstve ani zmluvy na neurčito.
 • Prechod škôl a školských zariadení z pôsobnosti ministerstva vnútra pod ministerstvo školstva vnímame ako pozitívny krok, hoci k sľúbenému zjednoteniu financovania škôl a ich osamostatneniu od samospráv nedošlo. Spojenie priamoriadených organizácií zatiaľ nebolo predstavené, očakávame, že nový riaditeľ spojeného subjektu vzíde z transparentného verejného výberového konania s kvalitnou víziou fungovania.
 • Demokratizácia v školách nebola napriek záväzku v legislatívnych úlohách vlády na r. 2021 dodnes ani začatá. Pre potreby školstva mimoriadne dôležitý zákon 596/2003, ktorý sa mal už pred rokom novelizovať, sa ešte ani nezačal pripravovať. Slovenská komora učiteľov bola pred rokom nominovaná do pracovnej skupiny, tá ešte nezasadla. Napriek tomu sa komore podarilo do zákona 138/2019 presadiť historické hodnotenie vedúcich zamestnancov, ktoré dúfame prinesie viac reflexie a demokracie do škôl.

Ministerstvo školstva a celá vláda sa úplne vzdialili od zámeru odborne pracovať pre dobro detí, rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení. Nazdávame sa, že aktívnym pôsobením na sociálnych sieťach napĺňajú vlastné politické ambície a záujem o zmeny v školstve ostáva v úzadí.

Slovenská komora učiteľov

Odkazy:

(1) – B. Gröhling ďakuje učiteľom a maturantom: Maturanti v roku 2022 dosiahli lepšie výsledky ako ich predchodcovia v roku 2019 a Akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní prinesie po prvýkrát v histórii harmonogram odstraňovania bariér v školskom prostredí

(2) – Školský týždeň: Štát deťom z Ukrajiny nepomohol, aby sa mohli dostať na vhodné stredné školy, Veľké porovnanie maturít: po pandémii sa zlepšili aj niektoré odborné školy, niektoré gymnáziá prepadli a Školský týždeň: Pri platoch v škôlkach máme ešte väčší problém ako v základných a stredných školách


Autor: SKU.

Jedna odpoveď na “Byť aktívny na sociálnych sieťach nestačí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *