Kategórie
Knihy Tlačové správy

Celoslovenský detský čitateľský maratón, ktorý mal dva roky pauzu, opäť ožíva!

13. ročník.

Kategórie
Knihy

Odysea

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Povstanie Spartakovo

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Náboženstvo Rimanov

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Vznik vied

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Starogrécky epos „Ilias“

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Báj o argonautoch

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Hrdinské báje

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Náboženstvo starých Grékov

Dejiny starého veku.

Kategórie
Knihy

Staroveká India

Dejiny starého veku.