Kategórie
Knihy

Báj o argonautoch

Dejiny starého veku.

Na vznik gréckych bájí mali vplyv aj vojenské ťaženia a plavby Grékov do ďalekých krajín. Tak jedna báseň opisuje plavbu gréckych hrdinov na lodi „Argó“; odtiaľ názov hrdinov „argonauti“. Veliteľom lode bol tesálsky hrdina Jason, ktorého kráľ Pelias vyslal hľadať zlaté rúno (kožu zázračného barana), skryté v ďalekej Kolchide (Kaukaz). Aby získal toto rúno, Jason musel podniknúť ďalekú a veľmi nebezpečnú cestu k východným brehom Čierneho mora.

Prvý hrdinský čin vykonali, keď priplávali na ostrov, na ktorom žil kráľ Fineus. Raz Fineus nahneval boha Dia, ktorý ho oslepil a poslal naňho dravé vtáky Harfie, majúce kožu a pazúry zo železa. Tieto pochytali pre Finea pripravenú potravu a odleteli. Márne sa kráľovskí sluhovia usilovali pobiť ich mečmi. Kráľovi Fineovi hrozila smrť hladom. Vtom prišli argonauti, ktorí vyhnali Harfie, vyslobodili slepého Finea a zachránili ho od smrti hladom.

Potom prežili argonauti ešte niekoľko dobrodružstiev. Museli preplávať pomedzi dve obrovské skaly, ktoré sa rozstupovali a zasa zrážali. Keď sa zjavil medzi nimi nejaký predmet, skaly sa primkli celkom k sebe.

Argonauti svojím chytráctvom sa dostali aj cez skaly. Keď sa priblížili ku skalám, vypustili holuba, ktorý rýchle preletel pomedzi skaly. Skaly sa zrazili, ale zachytili holubovi len chvost. Len čo sa skaly rozstúpili, argonauti veľkou rýchlosťou preplávali medzi nimi, takže skaly pri opätovnom spojení stačili zachytiť a ulomiť len kus zadnej časti lode.

Po mnohých dobrodružstvách sa argonauti konečne dostali do Kolchidy. Zmocniť sa zlatého rúna bolo veľmi ťažké. Viselo v lese na strome, ktorý strážil drak. Vodcovi argonautov Jasonovi pomohla dcéra kolchidského kráľa, čarodejka Medeia. Pripravila osúchy na uspanie; keď ich drak zjedol, hneď zaspal. Kým spal, Jason vzal zo stromu zlaté rúno a vrátil sa na loď. Potom sa vybrali na spiatočnú cestu. S argonautmi odišla aj Medeia, ktorá sa zaľúbila do Jasona. Na spiatočnej ceste zažili ďalšie dobrodružstvá.

Ďalej sa hovorí o spevákovi Orfeovi, ktorý svojou hudbou zachránil argonautov od morských oblúd. Orfeus hral na lutne a spieval tak dojemne, že svojím spevom uchvátil nielen ľudí, ale aj zvieratá, hory a lesy. Keď argonauti plávali okolo morských rusaliek a zvonivohlasých Sirén, Orfeus hral tak ľúbezne, že jeho hrou očarené Sirény zabudli na všetko a prepustili aj argonautov.

V rozprávkových udalostiach tejto báje sú skryté spomienky starých Grékov na ich ďaleké cesty za kovmi, najmä meďou a zlatom. Pod zlatým rúnom sa rozumie zlato, ktoré v staroveku získavali Gréci v Kolchide.


Úryvok pochádza z učebnice Dejiny starého veku.

Autor učebnice: A. V. Mišulin.

Učebnica je pomocná kniha dejepisu pre I. triedu škôl III. stupňa. Schválilo ju Povereníctvo školstva, vied a umení výnosom z 28. júna 1949, č. 105.413/49-III/1, ako pomocnú knihu pre I. tr. škôl III. stupňa v prvom vydaní.

Štátne nakladateľstvo v Bratislave 1949. Tlačila kníhtlačiareň Ľudotypia v Bratislave, Malinovského 27.


Pre čitateľov pripravil Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *