Kategórie
Zošity humanistov

Marx, Nietzsche a Freud ako pokánie?

Rozhovor v spovednici:

Kategórie
Zošity humanistov

Krivé svedectvo o Nietzschem

Niektorí autori nazývajú svoj osobný názor „osobitným uhlom pohľadu“ – chcú ujsť zod­po­ved­nosti za po­lo­prav­dy, či chcú sa stať hod­no­ver­nej­šími pri pred­kla­daní pochybných tvrdení?

Kategórie
Zošity humanistov

Krátke správy v ZH 35

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava.

Kategórie
Zošity humanistov

Hádať sa s náboženskými fanatikmi?

Pri svetonázorových konfliktoch narážajú argumenty na hranice. Možno debatovať s niekým, ak s ním nesúhlasíme v zásadných princípoch?