Kategórie
Osobné

Komu dať na vedomie chybne nastavenú dopravnú značku?

Neviem, komu to napísať.

V Medzilaborciach na ulici kpt. Nálepku je pri jed­nom retardéri na vo­zovke (ceste) zle nasta­ve­ná dopravná značka.

Na stránke Mesta Medzilaborce neviem nájsť niečo v zmysle Tech­nických služieb. Aspoň tak mi to príde, že tech­nické služby majú zrejme na sta­rosti dopravné značky. A možno nejaký dopravný odbor. Ne­vyznám sa v tom.

Takto vyzerá terajší stav zle nasta­ve­nej dopravnej značky:

Pohľad spredu
Z pohľadu vodiča.
Pohľad zboku
Pohľad zboku.

Na inej ulici je však správne umiestnená dopravná značka.

Správna dopravná značka
Správna dopravná značka (na inej ulici).

Čiže tak by to malo byť aj na ulici kpt. Nálepku. Je to veľmi jed­no­du­ché opraviť. Stačí spodnú dopravnú značku otočiť o 90°.

A to nie je všetko! Majiteľ pozemku pri bytovke č. 442/22 postavil vysoký neprehľadný betónový múr. Keď z okna po­zo­ru­jem, ako vodiči nemajú dobrý výhľad na kri­žo­vatke, tak si myslím, že sa na tomto mieste raz stane havária. Otázka času. Vodiči nevidia kvôli múru, či z ved­ľaj­šej cesty ne­pri­chá­dza nejaké auto. Zrejme až potom kom­pe­ten­tných napadne nain­šta­lo­vať bezpeč­nostné zrkadlo. Poznám to z mnohých takých problé­mo­vých zatáčok. Vodič v zrkadle, ktoré je na vhodnom mieste pri ceste umiestnené, vidí, či je ved­ľaj­šia cesta voľná alebo je tam nejaké vozidlo, prí­padne ľudia (deti).


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *