Kategórie
Tlačové správy

Tretí hackathon má svojho víťaza

Jednoduchá pomoc s adaptáciou do systému „Manaž­ment osobných údajov“.

Pri napĺňaní cieľov v oblasti digitalizácie Slovenska chce štát využiť aj po­ten­ciál študentov, inovátorov a IT nad­šen­cov. Inovatívne digitálne riešenia s vy­u­ži­tím osobných údajov z ve­rej­nej správy hľadali počas piatka a so­bo­ty účastníci tretieho hackathonu Ministerstva investícií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR). Na podujatí „Moje dáta“ sa stretlo 11 tímov. Tri naj­lep­šie riešenia si z hackathonu odniesli finančnú odmenu.

„Na Slovensku máme veľa talentovaných študentov, IT nadšencov a od­bor­ní­kov, ktorí majú skvelé nápady. Dlho­dobo však bojujeme s od­li­vom mozgov do za­hra­ni­čia. Jediný spôsob, ako proti tomuto trendu bojovať, je vytvoriť dostatok prí­le­ži­tostí aj u nás doma. Hackathony sú jedným zo spôsobov, akými sa snažíme dlho­dobo zapájať mladých ľudí do aktivít na Slo­ven­sku. Počas uplynulého víkendu IT talenty vymýšľali riešenia, ako dostupné údaje z ve­rej­nej správy využiť na vy­tvo­re­nie inovatívnej digitálnej plat­formy pre ob­ča­nov alebo pod­ni­ka­te­ľov. Naším cieľom je ľuďom prinášať jedno­duché a efektívne digitálne riešenia uľahčujúce bežný život. Získali sme tak cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže vylepšiť aktuálne budovaný projekt Manaž­ment osobných údajov. Som rád, že aj náš tretí hackathon dopadol na výbornú,“ uviedol minister informatizácie Peter Balík.

Víťazný tím „Valec“
Víťazný tím „Valec“.

Päťčlenná porota zvolila za víťazný projekt, ktorý má pomôcť so zapojením firiem a malých a stredných podnikateľov do systému Manažment osobných údajov. Toto riešenie je používateľsky veľmi jednoduché a pohodlné. Vo víťaznom tíme „Valec“ spolupracovali experti z trnavského inovačného hub-u, ktorí sa dlhodobo pohybujú v startup a biznis prostredí. Za svoj inovatívny projekt získali finančnú odmenu 3 000 eur.

Na druhom mieste sa umiestnil a odmenu 2 000 eur získal tím „MeltFlex“ zložený primárne zo štu­den­tov zo strednej školy LEAF. Ich riešenie pomôže pri krí­zo­vých zdravotných situáciách, kedy je potrebná lekárska pomoc.

Tretie miesto obsadil tím „Grizzly alebo Wezeo II.“. Mladý tím študentov strednej školy v Bratislave navrhol riešenie, ako pomôcť s adaptáciou občanov na aplikáciu Manažment osobných údajov a s vypĺňaním dokumentov, ktoré je potrebné predkladať na úradoch.

Cenu poroty, ktorou je mesiac v Campus Cowork Binarium zadarmo, získal tím „Titan x automatický ďateľ“. Hackeri, ktorí svoj tím zložili pár minút pred začiatkom hackathonu, priniesli riešenie na uľahčenie vypĺňania tlačív a dokumentov, ktoré sa predkladajú na úradoch. Potrebné údaje sa tak automaticky doplnia zo systému Manažment osobných údajov.

Na dvojdňovej akcii Hackathon „Moje dáta“ sa v Bratislave od piatka 23. júna do soboty 24. júna stretlo 47 hackerov v rámci 11 tímov. Porotu zloženú zo zástupcov MIRRI SR dopĺňal generálny riaditeľ DXC Technology Michal Ševčík. Viac o po­du­ja­tí nájdete na stránke Hacknime to.

MIRRI SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.


Autor: MIRRI SR.

2 odpovede na “Tretí hackathon má svojho víťaza”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *