Kategórie
Tlačové správy

Študenti, inovátori a IT nadšenci sa stretnú, aby pomohli verejnej správe!

Hackathon „Moje dáta“ je už tre­tím takým­to po­du­ja­tím, ktoré or­ga­ni­zu­je mi­nis­ter­stvo in­for­ma­ti­zá­cie.

Campus Cowork

Ministerstvo investícií, re­gio­nál­neho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) pokračuje v sérii hacka­thonov v rámci Plánu obnovy a odol­nosti SR. Tretí hacka­thon, ktorý rezort in­for­ma­ti­zá­cie or­ga­ni­zu­je už tento piatok a so­bo­tu, má názov „Moje dáta“. Úlohou tímov bude navrhnúť ino­va­tívne di­gi­tálne rie­še­nia s vyu­ži­tím osobných údajov z ve­rej­nej správy.

„Je našou úlohou prinášať pre občanov nové digitálne riešenia, ktoré im uľahčia život. Hackathony sú úžasnou príležitosťou, kde môžu vznikať inovácie priamo od ľudí. Talentovaní študenti, odborníci či IT nadšenci môžu počas dvoch dní navrhnúť služby, ktoré spoločným využívaním údajov z ve­rej­nej správy uľahčia riešenie rôznych životných situácií. Môže ísť napríklad o za­kla­da­nie bankového účtu, ponuku zliav pre študentov alebo dôchodcov, prípadne zakladanie pod­ni­ka­teľ­ských subjektov. IT komunita nám tak môže priamo pomôcť napĺňať ciele Slovenska v oblasti digitalizácie,“ uviedol minister informatizácie Peter Balík.

Vďaka hackathonu získa MIRRI SR cennú spätnú väzbu, ktorá umožní vylepšiť aktuálne budovaný projekt Manaž­ment osobných údajov. Cieľom je aplikácia, z ktorej môžu občania či pod­ni­ka­te­lia bez­peč­ne pou­žívať svoje údaje, ktoré o nich evidujú jednotlivé úrady. V aplikácii nájdu napríklad digitálne verzie dokladov, potvrdenia zo So­ciál­nej poisťovne alebo potvrdenia o návšteve školy.

„Tri najlepšie riešenia, ktoré na tomto hacka­thone tímy alebo jednotlivci navrhnú, podporíme celkovou sumou 6 000 eur. Takýto prístup k za­vá­dza­niu inovácií je vo svete bežný a úspešný. Naše ministerstvo otvára dvere IT komunite, aby sa zapájala do rie­še­nia aktuálnych di­gi­tál­nych potrieb spo­loč­nosti a do zjedno­du­še­nia služieb verejnej správy. Víťazné návrhy z pred­chá­dza­jú­cich hacka­thonov sú už v imple­men­tačnej fáze a verím, že sa ich podarí pretaviť do funkčných digitálnych riešení,“ doplnil minister Balík.

Ide už o tretí hackathon, ktorý MIRRI SR organizuje z Plánu obnovy v spolu­práci s Campus Cowork. V rámci pilotného hackathonu „Hacknime dezinformácie“ zvíťazil projekt vzdelávacej aplikácie na zvy­šo­va­nie mas­me­diálnej gra­mot­nosti a pod­po­ru kritického myslenia mladých ľudí. V druhom hacka­thone „Seniori v digitálnom svete“ vyhrala aplikácia, ktorá má seniorov motivovať, aby zlepšovali svoje digitálne zručnosti.

Viac o hackathonoch nájdete na stránke Hacknime to.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Študenti, inovátori a IT nadšenci sa stretnú, aby pomohli verejnej správe!”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *