Kategórie
Tlačové správy

Hackathony mieria do regiónov

IT nadšenci budú vytvárať koncept „digitálneho dvojčaťa“ mesta Prešov.

Prešov/Bratislava – Šikovní a tvoriví IT nadšenci a od­bor­níci so svo­jimi ino­va­tív­nymi riešeniami mieria do regiónov. Ďalší zo série hackathonov Ministerstva investícií, regio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) v spo­lu­práci s Campus Cowork pokračuje v realizácii hackathonov z Plánu obnovy a odolnosti SR – ten­to­raz v Prešove na tému „Digitálne dvojča mesta Prešov“.

Digitálne dvojčatá, teda presné digitálne kópie reálnych objektov, procesov či dokonca celých miest, sú dnes jedným z naj­ho­rú­cej­ších trendov v rôznych odvetviach. Prostred­níctvom naj­mo­der­nej­ších tech­no­lógií vrátane umelej inte­li­gencie totiž dokážu vo virtuálnom svete simulovať skutočné udalosti a ich dopady – to všetko za zlomok času a nákladov. Mestá tak môžu svoje digitálne kópie využiť na lepšie plánovanie svojej činnosti a konkrétnych plánov, so všetkými ich výhodami aj rizikami.

„Hackathony vznikli na sekcii inovácií, ktorú som na MIRRI SR viedol tri roky. Sú to naše nápady, naše procesy a myšlienky, ktoré sa snažíme pretaviť do praxe. Prvé tri hackathony boli realizované v réžii nášho ministerstva – nápady a témy vznikli priamo u nás na rezorte. Séria ďalších troch hackathonov, medzi ktoré patrí aj tento prešovský, vzniká u našich partnerov – u samosprávy. Som rád, že aj vďaka hackathonom vieme podať regiónom pomocnú ruku,“ vyhlásil minister investícií a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík.

Hackeri budú mať za úlohu vytvoriť koncept digitálneho dvojčaťa tretieho najväčšieho mesta na Slovensku, ktorého cieľom je vo virtuálnom svete simulovať skutočné udalosti a ich dopady – to všetko za zlomok času a nákladov.

„Mesto Prešov pri svojom fungovaní a rozhodovaní spracováva veľké množstvo dát, ktorých bude do budúcna pribúdať. Či už ide o merače energií alebo ovládanie verejného osvetlenia, všetky tieto veci sa dnes začínajú realizovať prostred­níctvom smart tech­no­lógií v rámci konceptov smart city. Práve digitálne dvojča je dôležitým nástrojom na to, aby sme mali ucelenú kontrolu na jednom mieste a vedeli riadiť a simulovať procesy v meste Prešov založené na reálnych dátach, vyzbie­raných z územia celého mesta,“ vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha.

„Hackathony a obdobné podujatia i projekty sú skvelými príležitosťami zdieľať cenné poznatky, zapájať mladých ľudí do digi­ta­li­zácie a ino­vácií,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR pre in­for­ma­ti­záciu Martin Bezek.

MIRRI SR vlani vyhlásilo z Plánu obnovy výzvu na témy hackathonov, na základe ktorej boli spomedzi prihlásených žiadostí vybrané tri regio­nálne samo­správy, pre ktoré ministerstvo do konca tohto roka zorga­ni­zuje hackathony a poskytne im tiež financie na realizáciu víťazných riešení.

Do druhého regionálny hackhatonu, ktorý sa koná dnes a zajtra v Prešove sa prihlásilo 15 tímov a pri­bliž­ne 60 účastníkov. V no­vem­bri MIRRI SR zorga­ni­zuje v Trenčíne tretí regionálny hackathon, na ktorom budú IT tímy hľadať inovatívne riešenia pre Systém riadenia investičných projektov.

MIRRI SR zorganizovalo z Plánu obnovy v spo­lu­práci s Campus Cowork už štyri hackhatony. V rámci pilotného hackathonu Hacknime dezinformácie zvíťazil projekt vzdelávacej aplikácie na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí. V druhom hackathone Seniori v digitálnom svete vyhrala aplikácia, ktorá má seniorov motivovať, aby zlepšovali svoje digitálne zručnosti. Tretí hackathon Moje dáta priniesol víťazstvo projektu, ktorý má pomôcť občanom a pod­ni­ka­te­ľom efektívne spravovať a vyu­žívať dostupné údaje z ve­rej­nej správy v rámci integrácie do projektu Manažment osobných údajov. Štvrtý hackathon Hackni si vjazd do histo­ric­kého centra mesta vyhral tím, ktorí mal najlepšie riešenie na pomoc bra­tis­lav­skému Starému Mestu pre regu­lo­vaný vjazd vozidiel do histo­rického centra Bratislavy. Víťazné projekty z prvých dvoch hackathonov sú už v imple­men­tačnej fáze. Viac infor­mácií na Hacknime.to.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Hackathony mieria do regiónov”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *