Kategórie
Tlačové správy

Chceme ochranu pre všetky ženy na Slovensku

Tlačová správa poslankýň NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SASKY).

Poslankyne Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková a Janka Bittó Cigániková navrhujú, aby predmetom mimoriadnej schôdze parlamentu nebol len návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu.

Mimoriadna schôdza parlamentu by sa mala venovať násiliu na ženách a domácemu násiliu ako vážnemu problému, ktorému na Slovensku čelíme. Poslankyne navrhujú, aby národná rada dala súhlas k zavedeniu všetkých účinných nástrojov na Slovensku na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ako ho ponúka Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

„Naším konkrétnym návrhom je nielen diskusia a odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu, ale zmena pre každú ženu na Slovensku prijatím tohto dohovoru. Takto budeme navrhovať formuláciu bodov pre mimo­riadnu schôdzu parlament,“ uvádzajú poslankyne SASKY.

Konkrétny návrh dávame verejne k dispozícii.

Návrh na rokovanie mimoriadnej schôdze

Národná rada Slovenskej republiky

A. Súhlasí
s odvolaním Borisa Kollára z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada SR podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR

B. Žiada
vládu, aby vykonala všetky kroky potrebné k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

C. Zrušuje
uznesenie NR SR č. 1697 z 29. 3. 2019 a uznesenie č. 2261 z 28. 11. 2019.

Odôvodnenie

A. Kľúčovým dôvodom pre odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je, že neprejavil účinnú ľútosť a svojim vysvetľovaním priznal domáce násilie a argumentačne fakticky podporil i verejne schvaľoval násilie na ženách.

B. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) už bol (z veľkej časti) v Slovenskej republike implementovaný. Jeho ratifikácia po pristúpení Európskej Únie je logický ďalší krok k napĺňaniu jeho cieľov. Súhlas Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) pred ratifikáciou sa vyžaduje, keďže ide o dohovor podľa čl. 7 ods.4 a čl. 7 ods. 5 ústavy. Súhlas NR SR je možné vysloviť po podpise (čo sa už stalo). Istanbulský dohovor je kľúčový medzinárodný nástroj na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, napriek tomu, že bol podpísaný na vládnej úrovni, ratifikačný proces nebol doteraz dokončený. Tento dohovor obsahuje prierezovo v jednotlivých rezortoch verejnej správy zavedenie nástrojov, ktoré môžu v boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu účinne pomôcť. V pléne NR SR v rozprave smerujúcej k odsúdeniu správania, ako i výrokov predsedu NR SR týkajúcich sa domáceho násilia a vôbec násilia na ženách by sa neoddeliteľne mala viesť debata aj o účinných nástrojoch v spoločnosti proti tomuto násiliu. Práve na úrovni NR SR sa očakáva prijímanie rozhodnutí na národnej úrovni, ktoré krajinu posunú ďalej. Nemožno sa preto uspokojiť v tejto vážnej téme len s vyvodením priamej zodpovednosti voči predsedovi národnej rady, ale je potrebné viesť debatu širšie, ktorá smeruje k zmenám stereotypov, ktoré sprevádzajú aj daný konkrétny prípad predsedu národnej rady. Nemožno odobrovať za žiadnych okolností násilie ako prijateľný spôsob vyhrážky alebo odplaty, osobitne smerujúcich od silnejšieho muža k slabšej žene. V tomto bode sa konkrétne navrhuje postup podľa uznesenia vlády č. 743/2009 (pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax), aby došlo k ukončeniu ratifikačného procesu, ktorý zahŕňa osobitne ratifikáciu prezidentkou Slovenskej republiky a uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

C. V tomto bode sa navrhuje zrušenie uznesení NR SR, ktoré nie sú v súlade s predkladaným návrhom.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *