Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied je najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku aj v roku 2023

Výsledok merania dôveryhodnosti inštitúcií z konca mája 2023 opäť potvrdil pozíciu Slovenskej akadémie vied (SAV) ako najdôveryhodnejšej spomedzi štrnástich porovnávaných inštitúcií na Slovensku.

Podľa prieskumu agentúry FOCUS Slovenskej akadémii vied úplne alebo skôr dôveruje 73,3 % respondentov. Dôvera k SAV je stabilne vysoká naprieč slovenskou spoločnosťou – je vysoká medzi všetkými vekovými kategóriami a je nezávislá od vzdelania alebo príjmu respondentov. Prieskum sa uskutočnil od 24. do 31. mája 2023 na vzorke 1 012 respondentov.

„To, že sa Slovenská akadémia vied pravidelne od roku 2016 umiestňuje na popredných priečkach prieskumu dôveryhodnosti je nesmierne potešiteľné. Znamená to toľko, že spoločnosť oceňuje výstupy SAV, ktoré sú prezentované na verejnosti. Tento potenciál by akadémia mohla využiť aj v budúcnosti, napríklad na boj s hoaxmi a nepodloženými tvrdeniami. Aby slovenská spoločnosť mala pevný bod pri rozhodovaní o tom, čo je dobré a zlé alebo rozumné a nerozumné. A ja si želám, aby týmto pevným bodom bola práve Slovenská akadémia vied,“ hodnotí výsledok SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík.

Graf č. 1: Dôvera k SAV v období 2016 – 2023
Graf č. 1: Dôvera k SAV v období 2016 – 2023.
Zdroj: Agentúra FOCUS.

Podobným priaznivým výsledkom sa môžu pochváliť aj slovenské vysoké školy, ktorým úplne alebo skôr dôveruje 73,1 % respondentov. Naopak, najmenšej miere dôvery sa tešia Národná rada Slovenskej republiky (dôveruje jej úplne alebo skôr 20,6 % respondentov), súdny a právny systém (dôveruje mu úplne alebo skôr 33,0 % opýtaných) a veľké firmy a korporácie (dôveruje im úplne alebo skôr 34,2 % oslovených).

„Aj podľa merania dôvery v roku 2023 je SAV najdôveryhodnejšou spomedzi štrnástich porovnávaných inštitúcií. Dôležitým kontextom je, že dôvera v SAV zostala podobne vysoká ako v roku 2021, zatiaľ čo dôvera k väčšine porovnávaných inštitúcii medzi rokmi 2021 a 2023 viac alebo menej výrazne klesala. Potešujúce je, že v čase všeobecného poklesu dôvery v inštitúcie na Slovensku sa na prvých miestach dôveryhodnosti umiestňujú spolu so Slovenskou akadémiou vied aj slovenské vysoké školy,“ komentuje výsledky prieskumu riaditeľ Sociologického ústavu SAV, v. v. i., Miloslav Bahna.

Graf č. 2: Podiel respondentov, ktorí úplne dôverujú danej inštitúcii v %
Graf č. 2: Podiel respondentov, ktorí úplne dôverujú danej inštitúcii v %.
Zdroj: Agentúra FOCUS.

Celkovo je z hľadiska SAV potešujúci aj dlhodobý trend poklesu podielu respondentov, ktorí na otázku o dôvere k SAV neuvádzajú odpoveď. Od výskumu v roku 2016 klesol tento podiel z 8,9 % na 5,7 % respondentov. Podiel respondentov, ktorí SAV dôverujú je medzi respondentmi, ktorí na otázku vo výskume o dôvere voči SAV odpoveď uviedli až 77,8 %.


Spracovala: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *