Kategórie
Humanizmus

Humanistický svetonázor

Od nepamäti si ľudia utvárali názor na svoje okolie, na život, a snažili sa pochopiť celý svet.

Ak si človek vytvorí ucelený názor na svet okolo neho, povieme o ňom, že má svetonázor.

Už od staroveku nosným pilierom známych svetonázorov bolo náboženstvo.

V náboženských svetonázoroch ľudia preniesli svoje názory na iné bytosti. Namiesto toho, aby povedali „toto si myslíme“, hovoria: „Toto nám povedal boh.“ (Alebo: Toto nám povedali bohovia.)

Humanisti neprenášajú svoje názory na iné bytosti. Humanisti povedia: „Toto si myslíme preto, lebo…“ Bez toho, aby svoje názory maskovali za iné, neľudské alebo ľudsko-božské (nadprirodzené) bytosti.

Kým v nejakom náboženskom svetonázore ľudia tvrdia, že „boh stvoril ľudí“, tak v humanistickom svetonázore na otázku pôvodu ľudí odpovedá evolučná teória (darvinizmus).

Evolúcia je základným pilierom humanistického svetonázoru v otázke pôvodu a vývoja živých organizmov na planéte Zem.

K evolúcii patrí i abiogenéza, avšak dnes ešte nemáme dostatok poznatkov na ucelenejšie závery o postupnom vývoji živej hmoty z neživej hmoty.

Ďalšie názory získava humanista pre svoj svetonázor o vesmíre ako celku z vedného odboru kozmológia.

„Keďže zatiaľ vesmír ešte úplne nepoznáme (pozorujeme iba jeho časť), ani nepoznáme všetky zákonitosti a vlastnosti hmoty či vesmírnych objektov, musí kozmológia pracovať na základe vytvorenia určitých predpokladov. Vytvára preto len modely vesmíru (rozpínajúci sa, konečný, nekonečný, pulzujúci, stacionárny a podobne) a overuje ich na základe výsledkov pozorovaní mimogalaktickej astronómie a rádioastronómie.

Dnešná kozmológia sa zaoberá predovšetkým rozdelením hmoty vo vesmíre, jej vzájomným pôsobením a pohybom, ďalej premenou energie vo vesmíre a geometrickými vlastnosťami priestoru.“

V otázke medziľudských vzťahov, správania sa, majú humanisti vypracovanú humanistickú etiku, skrátene humanistiku.

Humanistika sa neustále vylepšuje, dopĺňa, a humanisti sa snažia, aby ich etické normy boli dokonalejšie.

Mám na mysli takú dokonalosť, o akej hovorí povedzme Paul Kurtz v knihe Zakázané ovocie – Etika humanizmu.

Humanista Tai Solarin povedal:

„Humanizmus nie je stráviteľný pre analfabeta; len vzdelaný človek sa môže stať humanistom.“

Takže k vzdelaniu už v detstve mu užitočným sprievodcom môžu byť knihy, ktoré preložil a vydal Rastislav Škoda vlastným nákladom v edícii K teórii a praxi humanistickej výchovy:

• Možno je to správne, možno nesprávne
• Možno áno, možno nie
• Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil?

Autor: Ján Parada.

7 odpovedí na “Humanistický svetonázor”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *