Kategórie
Humanizmus

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí aj tento rok inkluzívne vzdelávanie sumou 200 000 eur

  • Nadácia Volkswagen Slovakia otvára druhý ročník grantového programu „Naša inkluzívna škola“
  • Cieľom je podporiť premenu základných škôl na inkluzívne školy, ktoré umožňujú vzdelávať všetky deti bez rozdielu
  • Z prijatých žiadostí budú vybrané dve základné školy, ktoré získajú grant v celkovej výške 200 000 eur

Pre tisícky detí s rôznymi formami znevýhodnenia, stále nie je samozrejmosťou možnosť navštevovať školu vo svojom okolí spoločne s rovesníkmi. Veľká časť základných škôl takýchto školopovinných žiakov nedokáže prijať a ich rodičia tak stoja pred komplikovanou cestou hľadania možností, často vzdialených desiatky kilometrov od miesta bydliska. Tento stav chce zmeniť grantový program na podporu inkluzívneho vzdelávania Naša inkluzívna škola. Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) otvorila druhý ročník grantového programu, v rámci ktorého aj tento rok poskytne 200 000 eur pre dve vybrané základné školy.

„Naším cieľom je umožniť školám, ktoré sa už vydali na cestu inklúzie, aby si mohli zabezpečiť všetko, čo potrebujú k realizácii svojich plánov. Finančná podpora je nastavená na mieru potrebám konkrétnej školy. Každá sa nachádza v inej fáze a je dôležité, aby poskytnutý grant reagoval na skutočné, aktuálne potreby danej školy. Rozhodli sme sa ísť cestou vysokej podpory vo výške 100 000 eur pre jednu školu,“ predstavila grantový program Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Podpora je zameraná na komplexné riešenia, aby si mohli základné školy nastaviť naozaj funkčný systém – po všetkých stránkach.

„Finančné prostriedky je možné použiť napríklad na zriadenie a vhodné vybavenie terapeutických miestností, na debarierizáciu priestorov školy, na vzdelávanie pedagogického zboru, na fungovanie podporného inkluzívneho tímu zloženého z rôznych odborníkov, na vytvorenie ponuky inkluzívnych krúžkov a podobne. Chceli sme, aby škola získala prostriedky využiteľné na každú oblasť podpory inkluzívneho vzdelávania,“ doplnila Repáňová.

Základné školy podporené v prvom ročníku zriadili z poskytnutého grantu okrem iného napríklad aj špeciálnu zdravotnú miestnosť pre deti, ktorým je potrebné podávať inzulín. Zrekonštruovali a vybavili pomôckami terapeutickú a senzorickú miestnosť, a aby mohli prijať aj deti s pohybovým obmedzením, nainštalovali stoličkový výťah. Prostriedky použili aj na vzdelávanie školského podporného tímu, ktorý tak dokáže poskytovať komplexný servis pre bežné i začlenené deti a zároveň podporu pre svojich kolegov.

Vnímanie významu inklúzie

„Prostredníctvom grantového programu Naša inkluzívna škola chceme zároveň podporiť rozvíjanie pozitívnych príkladov z praxe tak, aby sa aj ďalšie školy mohli inšpirovať a vydať na cestu inklúzie. Súčasne je dôležité hovoriť o význame inklúzie pre širokú verejnosť. Predstavuje benefit pre všetky deti, ale aj dospelých a malo by byť v záujme nás všetkých, aby sa inkluzívne vzdelávanie stávalo čoraz bežnejším a vznikol nový štandard,“ uviedla Lenka Michálik Holešová, manažérka Nadácie VW SK pre komunikáciu a stratégiu.

Grantový program Naša inkluzívna škola sa realizuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

„Inklúzia je náš cieľ, ku ktorému sa potrebujeme dopracovať,“ uviedla štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová.

„Je dôležité, aby školy vnímali a chceli inklúziu ako úplne prirodzenú vec. Keď sa ľudia spýtajú, prečo potrebujeme inklúziu, môžeme odpovedať otázkou – a prečo potrebujeme byť k sebe ľudskí? Je to niečo samozrejmé a prirodzené; niečo, z čoho benefituje konkrétne dieťa i celá spoločnosť.“

Rozpočet a podpora:

  • max. 100 000 € pre jednu základnú školu
  • dve základné školy na území Slovenskej republiky

Časový harmonogram prijímania žiadostí:

16. 5. 2022 – 30. 6. 2022.

Kto sa môže zapojiť:

  • Základné školy s už začatým procesom inklúzie, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.
  • Základné školy spolupracujúce s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom rámci (materská škola s inkluzívnym rozmerom, centrum včasnej intervencie, poradenské zariadenie, iná odborná organizácia).
  • Základné školy so zázemím v podobe funkčného školského podporného tímu (psychológ, špeciálny pedagóg) so zameraním na inkluzívne vzdelávanie.

Všetky podrobné informácie nájdu žiadatelia na stránke Naša inkluzívna škola.


Autorka: Lenka Michálik Holešová (Nadácia Volkswagen Slovakia). Správu dodala Lucia Jakubíková (Kharisma).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *