Kategórie
Tlačové správy

Tretia výzva z Programu Slovensko

Na kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty ide z tretej výzvy z Programu Slovensko až 31 miliónov eur.

Kategórie
Tlačové správy

Košice o krok bližšie k zelenšej energetike

Naším cieľom je, aby bolo využitie geo­ter­málnej energie na vy­ku­ro­va­nie Košíc realitou už v roku 2026.

Kategórie
Tlačové správy

Takmer 50 miliónov na podporu cezhraničnej spolupráce

Zlepšujeme život ľudí v slo­ven­sko-ra­kús­kom po­hra­ni­čí.

Kategórie
Tlačové správy

Eurofondy sú obrovskou príležitosťou na rozvoj Slovenska

A zavádzanie inovácií vo všetkých regiónoch.

Kategórie
Tlačové správy

Spájame ľudí na slovensko-maďarskom pohraničí

Nová kompa zrýchli a skráti spojenie medzi susednými štátmi z takmer hodiny na 15 minút.

Kategórie
Tlačové správy

Parlament schválil novelu zákona

Umožní zachrániť eurofondové projekty.

Kategórie
Tlačové správy

Tretí hackathon má svojho víťaza

Jednoduchá pomoc s adaptáciou do systému „Manaž­ment osobných údajov“.

Kategórie
Tlačové správy

Študenti, inovátori a IT nadšenci sa stretnú, aby pomohli verejnej správe!

Hackathon „Moje dáta“ je už tre­tím takým­to po­du­ja­tím, ktoré or­ga­ni­zu­je mi­nis­ter­stvo in­for­ma­ti­zá­cie.

Kategórie
Tlačové správy

Aj Banskobystrickému kraju pomôžu nové eurofondy

Z Programu Slovensko rozhodne o 339 miliónoch eur.

Kategórie
Tlačové správy

Štátna pomoc má smerovať tam, kde to občania najviac potrebujú

Zastarané hodnotenie rozvoja regiónov ideme modernizovať.