Kategórie
Humanizmus

Pilotný projekt testuje, ako u žiakov rozvíjať a podporovať ich identitu

Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja.

Komenského inštitút

Liptovský Mikuláš – Účastníčka vzdelávacieho programu Komenského inštitútu určeného pre učiteľov, Eva Radičová, vymyslela a testuje pilotný projekt, ktorý by mohol výrazne pomôcť školám vychovávať silné a empatické osobnosti. Projekt „Liga nápadov – Moja škola a ja“ reaguje na potrebu rozvíjania vlastnej identity u žiakov, aby boli spokojní sami so sebou, mali reálny sebaobraz o sebe, o svojich schopnostiach, silných i slabých stránkach. Do konca školského roka pripraví  metodiku, ktorá bude prístupná pre všetky školy.

Škola poskytuje žiakom priestor realizovať sa, vzdelávať, socializovať, v lepšom prípade ich učí viesť dialóg, diskutovať, efektívne komunikovať, rešpektovať inakosť. Pre každého žiaka je motivačným faktorom niečo iné. Pre niekoho sú to známky, pre iného spokojnosť učiteľa či rodiča. Čo je však podstatnejšie je to, aby bolo pre dieťa motivačné najmä uspokojenie z vlastnej práce, dobre vykonanej práce, pocit, že ho niečo teší a napĺňa, tiež pocit hrdosti na vlastnú prácu a hnacia sila byť lepším žiakom i človekom. V projekte Liga nápadov – Moja škola a ja, ktorý rozbehla Eva Radičová, majú žiaci možnosť vytvárať si svoje vlastné mikro projektíky, realizujú vlastné nápady, ktoré majú pomôcť ich škole, ale aj širšiemu okoliu.

„Mojím cieľom je podporovať to, v čom je každý jeden žiak výnimočný. Chcem pracovať aj s ich slabými stránkami, pomôcť im lepšie pochopiť, kto vlastne sú. Ak je žiak správne vedený, doma i v škole má nastavené jasné pravidlá (každé dieťa potrebuje mantinely a matrac, kde môže bezpečne dopadnúť), v škole fungujú zdravé vzťahy, založené na vzájomnej dôvere, rešpekte, tolerancii (aj k inakosti), nielen medzi učiteľom a žiakmi, ale aj medzi učiteľom a rodičmi, každé jedno dieťa môže zažívať v škole úspech. Škola a rodina musia ťahať za jeden povraz,“ hovorí Eva Radičová, pedagogička zo ZŠ M. Rázusovej-Martákovej v Liptovskom Mikuláši, kde sa pilotný projekt realizuje.

V projekte Liga nápadov – Moja škola a ja pracuje v záujmovom krúžku, v čase mimo vyučovania 35 žiakov, vo veku 8 – 11 rokov. Sú rozdelení na dva pracovné tímy, stretávajú sa vždy v utorok a štvrtok na hodinu a pol. V tomto čase sa učia ako vzniká nápad, učia sa vyhodnocovať, čo sa dá zrealizovať, čo naopak nie, čo všetko budú pre daný nápad potrebovať, kto im s tým môže pomôcť, aký potrebujú rozpočet, vyhodnocovať riziká, časovo si rozvrhnúť jednotlivé kroky, rozdeliť si úlohy či spravovať svoje mediálne výstupy. V tomto čase majú tiež príležitosť zažívať aktivity, ktoré ich učia lepšie spolupracovať, efektívnejšie riešiť konflikty, lepšie spolu vychádzať, aby sa vedeli vzájomne oceniť, mali možnosť zažiť spoločné zážitky, ktoré si vymyslia a zrealizujú, učia sa vzájomnému rešpektu, empatii, dôvere, aj s pomocou emočných kariet či DIXIT kartičiek. Zároveň pracujú na svojom denníčku (Kto som?).

Eva Radičová pracuje s konceptom Ligy nápadov aj vo svoje triede tretiakov.

„Neviem si predstaviť začať deň bez ranného kruhu, kedy sa učiteľ má možnosť dozvedieť, pomocou kartičiek a vhodne zvolených otvorených otázok, čo dieťa momentálne prežíva. Podľa toho viem prispôsobiť vyučovanie a prístup ku každému jednému žiakovi,“ hovorí Eva Radičová a zároveň dodáva: „Výstupom projektu by mala byť metodická príručka (popis, ciele, merania, aktivity, zrealizované nápady žiakov, odporúčania pre prax) konceptu Ligy nápadov – Moja škola a ja pre mojich kolegov, budem veľmi rada, ak sa projekt zapáči, zaujme a bude sa môcť realizovať so žiakmi aj na iných školách.“

Eva Radičová, Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš

Autorka je dlhoročná učiteľka na prvom stupni základnej školy, absolventka ročného koučingového výcviku pre pedagógov, tohto času účastníčka ročného vzdelávacieho programu, všetko z dielne Komenského inštitútu. V rámci svojho pedagogického projektu pracuje na tom, aby všetci žiaci v školskom prostredí mali možnosť zažívať úspech (aj tí menej akademicky úspešní) a aby boli ich danosti zviditeľnené. Chce dosiahnuť, aby žiaci dokázali vnímať svoje kvality a naučili sa popri tom pomáhať iným.

Foto:

Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja
Projekt Liga nápadov – Moja škola a ja

Autor: CEEV Živica.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *