Kategórie
Tlačové správy

Študenti zorganizovali Noc literatúry na GT12

Košice – 30. 3. 2023 sa na Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach uskutočnil prvý ročník Noci literatúry so začiatkom o 18.00 h. Nezabudnuteľný zážitok počas roka plánovali a chystali žiaci VII.OA a školský knižný klub.

„V rámci projektu Komenského inštitútu sa na hodinách literatúry snažím priviesť deti k zmysluplnému čítaniu. Rozhodli sme sa spoločne prichystať takúto akciu, ktorou ukážeme aj ostatným, že čítanie je stále v móde. Atmosféra na podujatí bola úžasná a dojemná. Je neskutočné, čo všetko dokážu deti spolu vytvoriť,“ hovorí Vladimíra Kamhalová, účastníčka ročného programu Komenského inštitútu a učiteľka slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Trebišovská 12.

Čítalo sa na ôsmich stanovištiach, z čoho 4 čítania boli venované mladším návštevníkom a 4 starším študentom a dospelým návštevníkom. Séria verejných čítaní bola venovaná jazykom, ktoré sa na škole vyučujú, teda v slovenčine, angličtine, francúzštine a nemčine. V role čítajúcich sa predstavili žiaci našej školy.

Každý návštevník dostal pri vstupe literárny pas, na ktorom boli vyznačené všetky miestnosti, v ktorých sa čítalo. Na každom stanovišti zbierali pečiatku a na záver vhodili literárny pas do škatule a zapojili sa tak do žrebovania o knihy. Dĺžka jedného čítania bola 10 minút, po ktorých nasledovala 10-minútová prestávka na občerstvenie a presun k ďalšiemu stanovišťu.

Na Noci literatúry sa čítali tieto knihy:

  • Slovenský jazyk: P. Bartoněk – Obed v ohrození, A. Sabuchová – Šeptuchy
  • Anglický jazyk: J. K. Rowlingová – Harry Potter, T. Brodkin – Home of the Brave
  • Francúzsky jazyk: Exupéry – Le Petit Prince, V. Hugo – Notre Dame de Paris
  • Nemecký jazyk: E. Kästner – Das doppelte Lotchen, M. Prejsler – Bitterschokolade

„Ohlasy boli úžasné, z čoho máme obrovskú radosť. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!“ zakončuje Vladimíra Kamhalová.


Vladimíra Kamhalová, Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Autorka je učiteľka slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka, momentálne účastníčka ročného vzdelávacieho program Komenského inštitútu. V rámci svojho pedagogického projektu sa venuje čitateľským stratégiám. Jej cieľom je naučiť priviesť žiakov predmaturitného ročníka k čítaniu a vďaka čitateľským stratégiám zlepšiť nielen ich študijné výsledky z literatúry, ale aj ich schopnosti pri práci s textom v úlohách zameraných na porozumenie, ktoré bývajú častým kameňom úrazu pri maturitnom testovaní.

Foto:

Noc čítania literatúry
Noc čítania literatúry.
Slovenský jazyk: P. Bartoněk – Obed v ohrození
Slovenský jazyk: P. Bartoněk – Obed v ohrození.
Anglický jazyk: J. K. Rowlingová – Harry Potter
Anglický jazyk: J. K. Rowlingová – Harry Potter.
Anglický jazyk: T. Brodkin – Home of the Brave.
Anglický jazyk: T. Brodkin – Home of the Brave.
Francúzsky jazyk: Exupéry –Le Petit Prince
Francúzsky jazyk: Exupéry – Le Petit Prince.
Francúzsky jazyk: V. Hugo – Notre Dame de Paris
Francúzsky jazyk: V. Hugo – Notre Dame de Paris.
Nemecký jazyk: E. Kästner – Das doppelte Lotchen
Nemecký jazyk: E. Kästner – Das doppelte Lotchen.
Nemecký jazyk: M. Prejsler – Bitterschokolade
Nemecký jazyk: M. Prejsler – Bitterschokolade.

Autorka: Mgr. Vladimíra Kamhalová
učiteľka SJL na GT12
účastníčka Komenského inštitútu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *