Kategórie
Humanizmus

Sčítanie ateistov v roku 2013

Zatiaľ sa k humanizmu hlási veľmi málo ľudí.

Kategórie
Humanizmus

Sčítanie pokračuje

Celosvetový projekt Atheist census (Sčítanie ateistov v roku 2013).

Kategórie
Humanizmus

Priebežné výsledky zo sčítania na Atheist Census

Priebežné výsledky z celosvetového sčítania ľudí bez náboženského vyznania.