Kategórie
Humanizmus

Sčítanie ateistov v roku 2013

Zatiaľ sa k humanizmu hlási veľmi málo ľudí.

Na stránke Atheist Alliance International prebiehalo v roku 2013 sčítanie ľudí, ktorí majú nenáboženský svetonázor.

Od spustenia projektu sa zo Slovenska do tohto sčítania zapojilo 418 ľudí (15. 6. 2013). Z toho 36 ľudí sa považuje za humanistov.

Sčítanie ateistov v roku 2013
Sčítanie ateistov v roku 2013.

Najviac preferujú pomenovanie ateista, až 260 ľudí (to je 62,2 % zúčastnených).

Za humanistov sa považuje 36 ľudí, to je 8,6 %. Za nenáboženských 32 ľudí, to je 7,7 %. Racionalistov je 29, to je 6,9 %. Voľnomyšlienkarov je 26, to je 6,2 %. Agnostikov je 24, to je 5,7 %. Za niečo iné sa považuje 8 ľudí, to je 1,9 %. A sekularisti sú traja, to je 0,7 %.

Najviac ľudí pochádza z katolíckeho prostredia. Až 201, to je 48,1 %. Z nenáboženského prostredia pochádza 144 ľudí, to je 34,4 %. Z kresťanského prostredia, ale mimo katolíckeho, napr. z evanjelického, či pravoslávneho, pochádza 64 ľudí, to je 15,3 %. Z iného uviedlo 7 ľudí, to je 1,7 %. Dvaja uviedli, že pochádzajú z budhistického prostredia, to je 0,5 %.

Podľa dosiahnutého vzdelania je najviac vysokoškolsky vzdelaných, až 251, to je 60 %. So stredoškolským vzdelaním bez maturity je 82 ľudí, to je 19,6 %. Stredoškolské vzdelanie s maturitou má 44 ľudí, to je 10,5 %. Postgraduálne vzdelanie uviedlo 34 ľudí, to je 8,1 %. A základné vzdelanie má 7 ľudí, to je 1,7 %.

Podľa veku je najviac mladých ľudí vo veku medzi 25 až 34 rokmi, až 152, to je 36,4 %. Ďalej vo veku 15 až 24 rokov sa nachádza 139 ľudí, to je 33,3 %. Vo veku 35 až 44 je 63 ľudí, to je 15,1 %. Vo veku 55 až 64 rokov je 26 ľudí, to je 6,2 %. Vo veku 45 až 54 rokov je 22 ľudí, to je 5,3 %. Vek nad 65 rokov uviedlo 16 ľudí, to je 3,8 %.

Podľa pohlavia je 329 mužov, to je 78,7 %, a 89 žien, to je 21,3 %.

Sčítanie ateistov zo Slovenska v roku 2013
Sčítanie ateistov zo Slovenska v roku 2013.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 15. 6. 2013.

Jedna odpoveď na “Sčítanie ateistov v roku 2013”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *