Kategórie
Tlačové správy

AURES v júli predal rekordných 8 882 áut

Zákazníkov ťahá aj akcia na pa­li­vo za­darmo. Pa­li­vo­vú kartu v hod­note 750 eur získa každý 250. ku­pu­júci. Súťaž trvá do konca augusta.

Skupina AURES Holdings

Skupina AURES Holdings, pre­vádz­ko­vateľ medzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna, pre­dala v júli rekordných 8 882 auto­mo­bi­lov. To je naj­sil­nejší júlový výsle­dok v celej 31-ročnej histórii spo­loč­nosti. Rekordný pre­daj pod­po­rila aj kam­paň, vďaka ktorej každý 250. zá­kaz­ník, ktorý si kúpi auto v sieti auto­centier, získa pa­li­vovú kartu. Na Slo­ven­sku v hod­note 750 eur. Spo­loč­nosť do dneš­ného dňa už roz­dala ku­pu­júcim na Slo­ven­sku, v Česku a Poľsku karty na nákup paliva v cel­ko­vej hod­note 46 000 eur.

„Tento rok je už od januára predajne veľmi silný a doteraz sme tak predali zatiaľ najviac áut v našej 31-ročnej histórii. Aby sme tento trend pod­po­rili aj v letnej sezóne, ktorá pre letné prázdniny bežne nepatrí medzi naj­sil­nej­šie mesiace v roku, spustili sme už v po­lo­vici júna letnú kam­paň, vďaka ktorej každý 250. ku­pu­júci získava palivo v hodnote 750 eur. Vďaka tejto kam­pani, ale aj dlho­dobo zvý­še­nému do­pytu, sme v júli predali naj­viac áut za siedmy mesiac v roku počas celej existencie spo­loč­nosti,“ uviedla Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka predsta­ven­stva sku­piny AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa medzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Predajca zánovných a ojazdených vozidiel predal v júli na Slovensku, v Česku a v Poľsku 8 882 auto­mo­bi­lov, čo je medzi­ročne o 13 % viac. Vyšší dopyt po vozidlách je poznať na všetkých troch trhoch.

„Zvýšený záujem evidujeme hlavne v prípade zánovných auto­mo­bilov, ktoré majú para­metre nových áut, ale sú dostupné ihneď a s cenou aj až o 40 % nižšou,“ doplnila Karolína Topolová.

Zánovné automobily tvoria 12 % z cel­ko­vých pre­da­jov sku­piny AURES Holdings. Naj­pre­dá­va­nejším vozidlom v júli bola na Slo­ven­sku a v Česku tra­dične Škoda Octavia, v Poľsku potom Opel Astra.

Letnú kampaň na podporu predaja spustila sku­pina AURES Holdings na Slo­ven­sku, v Česku a v Poľsku už 15. júna. Za ten čas rozdala 56 zákazníkom, ktorí si kúpili v jednej zo 60 po­bo­čiek AAA AUTO novší auto­mobil, celkom 46 000 eur na nákup paliva. Na Slo­ven­sku získa každý 250. ku­pu­júci nabitú CCS kartu na 750 eur, v Česku kartu na 20 000 korún a v Poľsku na 3 500 zlotých.

„Kampaň bude pokračovať až do konca augusta. Oča­ká­vame teda, že roz­dáme pa­li­vové karty ešte v mi­ni­málne rov­na­kej cel­ko­vej hod­note ako do dneš­ného dňa,“ uzavrela Karolína Topolová.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *