Kategórie
Tlačové správy

Leto v Kulturparku splní všetky predstavy o dobrej hudbe a zábave

Leto v Kulturparku sa pomaly blíži a prí­pra­vy sú v plnom prúde.

Aj v tomto roku bude nabité zau­jí­ma­vým pro­gra­mom. Pri­ne­sie veľa kultúrnych po­du­ja­tí pre dos­pe­lých, ale aj pre deti. Kultúrne leto upro­stred par­ko­vej ze­le­ne sa začne 4. júla a po­trvá do 27. augusta 2023. Tak­mer každý deň sa bude niečo diať a je nao­zaj na čo sa tešiť.

Dubioza Kolektiv

Víkendy budú patriť koncertom známych skupín. Head­li­ne­rom ne­po­chyb­ne bude Dubioza Kolektiv z Bosny a Her­ce­go­vi­ny. Pripravte sa na ne­sku­toč­nú smršť moderných a tra­dič­ných štýlov a ad­re­na­lí­no­vú zmes hard­coru, reggae, hip-hopu a bos­nian­skeho folk­ló­ru. Do sta­rých čias vás vráti je­di­neč­ný or­ches­ter Bra­tis­la­va Hot Se­re­na­ders, ktorý sa za­me­ria­va na au­ten­tic­kú in­ter­pre­tá­ciu džezovej a ta­neč­nej hudby 20. – 40. rokov minulého sto­ročia. Jedným z letných bon­bó­ni­kov bude koncert ame­ricko-slo­ven­ského tria Waking Vision s Martinom Valihorom a duo Dennyiah.

Mladú generáciu isto nadchne open air event WE­LOVE­VERY­SIMPLE live 004, na kto­rom vy­stú­pia všetci čle­no­via: Saul, Nuri, Porsche Boy, Nicholas Naison, Wen, Hujdy a Mad­peace. Tešiť sa možno aj na zau­jí­ma­vých hostí. Leto prídu sprí­jem­niť ka­pe­ly Pu­ding pani El­vi­so­vejThe Curly Simon. Fall­grappTolstoys pri­pra­via pre svo­jich fa­nú­ši­kov elek­tri­zu­jú­ci večer a šou plnú groovy mágie.

Tento rok sa z Amfiteátra do Kulturparku presunú rockové re­vi­va­lo­vé kapely. Naplno to ten­to­raz rozpália Rolling Stones re­vi­val Brno, U2 revival SK, Papri­kacze – Red Hot Chili Peppers re­vi­val Praha a Kiss re­vi­val Czech re­pub­lik. Letnou kon­cert­nou bod­kou bude Opereta Gala. Na tomto po­du­ja­tí zaznejú árie z naj­zná­mej­ších opier a ope­riet sveta v po­da­ní bu­da­peš­tian­skej Inter­ope­rety. Miesto na veľ­kom pódiu dostanú aj stand-up komici SimonaJoe Trendy; a Sluchaj tu!

Návštevníkov Leta v Kulturparku čakajú aj kon­certy pred ka­viar­ňou Papa pri vstupe do bu­do­vy Alfa.

Každý štvrtok vystúpi iná kapela. O dobrú náladu sa postarajú Lash & Grey, Akustika, Gapa & Mečiar, Waterbased, Cha Bud!, Bobova diétaKate Evans. S cesto­va­teľ­skou pre­zen­tá­ciou príde Radovan Hanko až dvakrát a okrem toho aj zahrá a za­spie­va. Tešiť sa môžete aj na ob­ľú­be­ný formát GlosatorsKE. Zabaviť prídu opäť ochotníci z divadla KĽUD s insce­ná­ciou Jak še u nas pred 100 rokami divadlo okocilo. Súčasťou programu Leta v Kultur­parku budú festivaly Ginové Košice, Rumové Košice a PRIDE.

Veľký priestor dostanú počas leta deti. Najmenším ulahodia každú nedeľu a utorok divadelné pred­po­lud­nia. Drevené pódium vedľa kaviarne Papa sa bude meniť na di­va­del­né dosky zavše s inými kulisami a inými rozprávkami. Zabávať detičky budú Haliganda, Divadlo na sídlisku, Etudy, TUŠ, Teáter Komika, Kaukliar a s detskou show plnou chytľavých pesničiek prídu Miško s líškou. Aj tento rok sa môžu tešiť na ve­dec­ké pokusy počas Dňa vedy so Steelparkom.

Novinkou budú počas prázdnin každý utorok obľúbené work­shopy Fashion KidLab. Zábavné sprie­vod­né po­du­ja­tia pri­pra­vu­je aj Kniž­nica pre mlá­dež mesta Košice v Lit­Parku – Pre­čí­ta­né leto, každú stredu na inú tému a work­shop s ilustrá­to­rom Radom Repickým Košice očami detí z Uk­ra­ji­ny.

Viac z programu a vstupenky nájdete na www.k13.sk.

Program:

Leto v Kulturparku (júl 2023)
Leto v Kulturparku (august 2023)

Autorka: Mgr. Gabriela Mišurová.

Jedna odpoveď na “Leto v Kulturparku splní všetky predstavy o dobrej hudbe a zábave”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *