Kategórie
Humanizmus

Ateista nemôže byť bigotný

„Bigotný ateista“ je oxymoron.

Michal Karas uverejnil 5. júna 2015 na blogu Denníka N článok Nemáš veľký kríž na hrudi? Nie si kresťan!

V ňom napísal:

„Predtým som bol bigotný ateista a úplne som odmietal Boha.“

Slovné spojenie „bigotný ateista“ je oxymoron.

Oxymoron je vyjadrenie obsahu spojením dvoch navzájom sa vylučujúcich pomenovaní. Napríklad „chudobný boháč“.

Bigotný je prepiato nábožný, prehnane zbožný, nadmierne nábožensky horlivý. Nábožný je vyznávajúci vieru v boha alebo bohov, teista (ľudovo: veriaci; v náboženskom význame, veriaci v existenciu boha).

Ateista odmieta náboženské predstavy o bohoch, ktoré hovoria nábožní ľudia (teisti, veriaci). Čiže, ak je niekto ateista, nemôže byť zároveň teista, takže nemôže byť ani nadmierne horlivý teista, čiže bigotný. Význam jedného slova vylučuje význam druhého slova. Synonymum pre slovo ateista je neveriaci (v existenciu bohov) alebo človek bez náboženskej viery.

Karas ešte napísal:

„O Česku sa hovorí, že je to jedna z najateistickejších krajín na svete. Čo ak ale mnoho ľudí verí a nie sú registrovaní v žiadnej cirkvi?“

Zo sčítania v roku 2011 vyplynulo, že v Česku žilo 10 436 560 obyvateľov. K registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam sa prihlásilo 1 463 584 obyvateľov, to je 14,02 %. 705 368 ľudí sa vyjadrilo, že sú nábožní, ale nehlásia sa k žiadnej z registrovaných cirkví, to je 6,76 %. 3 604 095 obyvateľov sa jednoznačne vyjadrilo, že sú bez náboženskej viery, to je 34,53 %.

Čiže tých, ktorí sa považujú za nábožných (veriacich), je 2 168 952 ľudí, to je 20,78 %. Bez náboženskej viery (ateistov) je 34,53 %.

Ak zoberiem do úvahy aj 4 662 455 ľudí (44,67 %), ktorí neuviedli, či sa hlásia k nejakému náboženstvu, tak môžem pokojne považovať aj túto veľkú skupinu obyvateľstva za ľudí, ktorí sú bez náboženskej viery. Prakticky tiež ateistov. 4 662 455 + 3 604 095 = 8 266 550. To je 79,21 %.

Sčítanie ľudu, domov a bytov 2011 v Českej republike
Sčítanie ľudu, domov a bytov 2011 v Českej republike.

Všimnite si v grafe výraznú prevahu modrého a zeleného poľa (79,21 %) oproti červenému a fialovému poľu (20,78 %).

Takže jednoznačne môžeme povedať, že v Česku je veľmi veľa ľudí, ktorí sú bez náboženskej viery alebo nemajú dôvod verejne povedať, že sú veriaci v nejakú náboženskú ideológiu. A aký by to bol veriaci, napríklad kresťan, keby sa ani nepriznal k tomu, že je nábožný? Ľudia mohli uviesť zo širokej palety cirkví a náboženských spoločností. Napríklad 91 894 ľudí bolo takých, ktorí nepresne alebo nezrozumiteľne uviedli nejakú kresťanskú cirkev. Ale aspoň uviedli, že sú nábožní.

Myslím si, že pre kresťanov platí, že kto zaprie boha, či Ježiša Krista, nemôže sa chápať ako veriaci, ako kresťan.

Evanjelium podľa Matúša 10, 32 – 33:

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“

Michal Karas nebol bigotný ateista, lebo takým ani nemohol byť, ale bol naivný ateista. K ateizmu sa nedopracoval vlastnou úvahou, rozumom.

O ateizme som sa vyjadril aj v článku Ako to vidia humanisti.

Možno Michal Karas chcel o sebe povedať, že bol militantný ateista ako Jan Werner alebo fanatický ateista. Ale nie bigotný ateista!!!

Poznámka:

Výraz „veriaci“ používam v užšom význame, veriaci v existenciu bohov alebo boha. Výraz „ateista“ používam vo význame: človek bez náboženskej viery.

Archív:

Michal Karas
Michal Karas.
Michal Karas o Česku
Michal Karas o Česku
Sčítanie v Česku v roku 2011
Sčítanie v Česku v roku 2011.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 6. 6. 2015.

2 odpovede na “Ateista nemôže byť bigotný”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *