Kategórie
Humanizmus

Predstava jedného kňaza o ateistoch

Ateisti vraj veria v neexistenciu.

Hneď na úvod dám emotikon, čo si o kňazovi myslím.

emotikon

Katolícky kňaz Pavel Konzbul, na svojom blogu [1] opisuje svoju predstavu o ateistoch. Podľa neho je skutočným ateistom akýsi zvláštny „veriaci v neexistenciu“. Aspoň on si vie takých ateistov predstaviť. Tvrdí:

„Skutočný ateista sa totiž nespráva voči viere svojich spoluobčanov ani pohŕdavo a ani posmešne. Ateista totiž verí v neexistenciu Božiu. Táto jeho viera vychádza z jeho osobnej a vlastnej skúsenosti. Sám sa musel zodpovedne a často namáhavo dopracovať k svojmu postoju voči otázke Boha. Vie teda, že ide o zložitú cestu a váži si ju i u tých, ktorí zodpovedne zastávajú presvedčenie opačné. Skutočný ateista nie je anti-teista, skutočný ateista vie, že je zbytočné sa hádať o Bohu. Skutočný ateista verí v to, že Boh nie je, a k tým, ktorí veria, že Boh je, má paradoxne veľmi blízko.“

Podľa Konzbula skutočný ateista verí v neexistenciu boha. Konzbul priznáva ateistom nejakú podobnú vieru, akou trpia i teisti, ktorí sa bežne nazývajú veriacimi. Veriacimi v boha, t. j. veria, že existuje nejaký boh.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV definuje ateizmus takto:

ateizmus

  1. popieranie jestvovania Boha a z toho vyplývajúci životný postoj
  2. filozofický názor popierajúci jestvovanie Boha a nadzmyslových skutočností

ateista

  1. kto popiera jestvovanie Boha
  2. stúpenec ateizmu

Wikipédia to rieši dlhším vysvetlením:

„V širokom zmysle je to odmietanie viery v boha (bohov, božstvá).
V užšom zmysle je to postoj, že nie je žiaden boh (bohovia, božstvá).
V najvšeobecnejšom zmysle je to absencia viery, že jestvuje boh (bohovia, božstvá).“

Absencia viery! Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Ateista nieže verí v neexistenciu, ale naopak, u ateistu je vedomá absencia viery v existenciu. Čiže neprítomnosť viery, presnejšie tej náboženskej viery. Absencia viery v existenciu nie je to isté, ako viera v neexistenciu. O existencii a neexistencii boha sa veľmi dobre vyjadril Adam Roman. Prečítajte si napríklad jeho esej Dôkaz neexistencie boha, ktorá sa nachádza v kategórii Pravda a viera.

Existenciu ani neexistenciu boha nemožno dokázať s úplnou istotou – to je priamy dôsledok predchádzajúcich úvah. Prvý dôkaz by znamenal, že neexistencia boha nie je možná, druhý naopak, že jeho existencia nie je možná. S úplnou istotou by sme sa o božej existencii mohli vyjadriť možno vtedy, ak by bol boh produktom našej mysle. Vtedy by bolo možné pokúsiť sa existenciu boha dokázať logicky, tak ako tvrdenia matematiky. Lenže boh, ktorí sídli len v hlavách ľudí, nie je zaujímavý (ani veriaceho nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Maxa Plancka taký boh nezaujímal) a na boha, ktorý jestvuje mimo nás, možno aplikovať len metódy prírodných vied.

Ukázal som teda, že o celom Vesmíre máme len poznatky, ktoré nie sú celkom isté. Sme spokojní s tým, keď nám niekto dokáže, že čosi je preveľmi pravdepodobné a že opak je takmer nemožný. Prečo by sme potom mali dávať prednosť akurát tejto nepravdepodobnej alternatíve? A prečo by sme mali byť náročnejší pri dôkaze neexistencie niečoho než pri dôkaze existencie? Veríte vo víly, škriatkov, morské panny? Neveríte. A viete s absolútnou istotou dokázať, že nejestvujú, viete ich existenciu vyvrátiť? Neviete! Kto vie s úplnou istotou dokázať, že nejestvuje Alah, Višnu, Krišna? Nikto, pretože to sa nedá s absolútnou istotou dokázať! Ale vyplýva z toho hádam, že práve preto všetko toto jestvuje? Možných vecí je nekonečne veľa. Treba s absolútnou istotou dokazovať neexistenciu akejkoľvek hlúposti, ktorú si ktokoľvek vymyslí? Iste uznáte, že nie, ale prečo vás táto odpoveď uspokojuje, keď nejde o boha, ale v prípade boha okamžite žiadate dôkazy úplne isté? Viete vy dokázať existenciu boha čo i len s malou pravdepodobnosťou, viete vyvrátiť jeho neexistenciu? Nie – vy v neho iba veríte! A prečo žiadate, aby jeho neexistencia bola dokázaná až s absolútnou istotou? Ja vám poviem prečo: lebo len potom by ste museli uznať, že ste celý život verili fikcii! To však pochopiteľne nechcete pripustiť (veď vy predsa nie ste ‚iní‘!) a preto kŕčovito trváte na tom, aby vám niekto poskytol až absolútne istý dôkaz božej neexistencie. Naozaj od vás nie je pekné používať až také odlišné kritériá na seba a na ‚iných‘.“

Kňaz Konzbul o sebe tvrdí:

„Mám rád dobrý humor a som presvedčený, že veriaci raz bez výčitiek svedomia dokážu povedať: ‚Viem, čomu som uveril.‘“

Nuž veru, jeho predstava o akýchsi veriacich ateistoch je humorná, ba až smiešna. A keď o sebe tvrdí, že vie, čomu uveril, tak uveril akémusi bludu o ateistoch. Ateista nemôže veriť v neexistenciu, to by bola skôr taká karikatúra ateistu, než skutočný ateista. A o to zrejme kňazovi ide. Vytvorí hlúpu definíciu o ateistoch, aby ateisti v očiach jeho fanúšikov vyzerali ako hlupáci. Ale v skutočnosti sa zosmiešnil sám kňaz. Zosmiešnil sa svojou neznalosťou, primitívnym uvažovaním o ateistoch. Mal by sa rozprávať s ateistami, aby pochopil, ako hlboko sa mýli.

Archív:

Pavel Konzbul
Pavel Konzbul.

[1] – článok je ešte dostupný ako kópia na stránke Christnet.eu.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 23. 2. 2013.

5 odpovedí na “Predstava jedného kňaza o ateistoch”

[…] Ateista odmieta náboženské predstavy o bohoch, ktoré hovoria nábožní ľudia (teisti, veriaci). Čiže, ak je niekto ateista, nemôže byť zároveň teista, takže nemôže byť ani nadmierne horlivý teista, čiže bigotný. Význam jedného slova vylučuje význam druhého slova. Synonymum pre slovo ateista je neveriaci (v existenciu bohov) alebo človek bez náboženskej viery. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *