Kategórie
Humanizmus

Kde sa píše, že strana SMER – SD išla v roku 2006 do volieb s témou o odluke?

Nenašiel som o tom zmienku.

Na stránke Odluka cirkvi od štátu sa píše:

„Len, aby sa nezabudlo…

Ficov SMER išiel s odlukou cirkví od štátu do volieb v roku 2006 – bol to jeden z bodov ich volebného programu.“

Nazrel som do dokumentu Volebný program strany SMER – sociálna demokracia (Smerom k ľuďom) z roku 2006, a nenachádzam tam zmienku o odluke.

Odluka sa nespomína ani v POLITICKOM POSOLSTVE k Programovému zameraniu strany SMER – sociálna demokracia pre volebné obdobie 2010 – 2014. Ani Programové zameranie strany SMER – sociálna demokracia na volebné obdobie 2012 – 2016 neobsahuje slovo „odluka“. V programe sa naopak spomínajú cirkví a náboženské spoločnosti v iných súvislostiach. Napríklad:

„Dôležité smery uplatňovania úlohy štátu:
– pri rešpektovaní kľúčovej úlohy odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií zmeniť spôsob vedenia sociálneho dialógu a zapojiť do dôležitých spoločenských rozhodovacích procesov aj intelektuálne vrstvy, cirkvi a náboženské spoločnosti.“

„…pri výkone vládnej moci: bude doterajšie úspešné formy integrácie zdravotne a telesne postihnutých občanov, invalidov do spoločnosti rozvíjať spolu s obcami, mestami, so samosprávnymi krajmi, s občianskymi združeniami a cirkvami…“

„V komplexe, ktoré vytvára plnohodnotnú účasť starších ľudí na harmonickom a udržateľnom rozvoji spoločnosti, patrí aj dostupnosť kvalitných, prístupných a špecializovaných zdravotníckych služieb pre starších ľudí vrátane zodpovedajúcich sociálnych služieb. Kultúra vzťahu spoločnosti k starším ľuďom musí vychádzať zo súdržnej rodinnej politiky, z aktívnej účasti miestnej samosprávy, samosprávnych krajov, občianskych združení a cirkví…“

Vláda bude svojou ucelenou sociálnou politikou, kde kvalita života sa dosahuje súdržnosťou všetkých vrstiev spoločnosti, posilňovať integritu spoločnosti na základe rovnakých práv sociálneho občianstva.“

„Na to je potrebný aj zodpovedajúci inštitucionálny rámec, ktorý spája rodinu, komunitu, obec, región, cirkvi a náboženské spoločnosti, tretí sektor a štát ako harmonický celok.“

Takže odkiaľ vzali na stránke Odluka cirkvi od štátu informáciu, že strana SMER – SD išla do volieb v roku 2006 s témou o odluke cirkví od štátu?

Už 14. októbra 2014 som v článku Sociálni demokrati očividne nechcú odluku cirkví od štátu uviedol svoje pochybnosti o tom, či vôbec má strana SMER – SD záujem o odluku.

Strana SMER – SD nemá ani mandát od občanov na to, aby niečo ohľadom odluky robila. Pretože to nemá vo svojom programe. Iná vec bude, keď sa stane predsedom vlády Juraj Miškov, pretože Slovenská občianska koalícia (SKOK!) má vo svojom programe tému o odluke. Alebo, keď sa predsedom vlády stane Štefan Sládeček zo Strany občianskej ľavice (SOĽ), tak bude samozrejmé, že vláda má mandát na zmeny v zákonoch týkajúcich sa financovania cirkví a náboženských spoločností.

Humanisti, uvítam vaše príspevky, v ktorých potvrdíte, že Robert Fico alebo strana SMER – SD išli s odlukou cirkví od štátu do volieb v roku 2006, a že to bol jeden z bodov ich volebného programu.


Pozri: Volebný program strany SMER – SD z roku 2006.

Archív:

Odluka cirkvi od štátu
Odluka cirkvi od štátu

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 16. 3. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *