Kategórie
Tlačové správy

Spoločne robíme Slovensko lepším a krajším

Vicepremiérka Remišová v Nórsku: Máme záujem, aby sme z Grantov EHP a Nórska mohli financovať aj riešenia na podporu odolnosti našej krajiny a spoločnosti voči vonkajším hrozbám. Granty znamenajú pre Slovensko veľký prínos – za 18 rokov sme vďaka nim zachránili desiatky pamiatok, podporili kultúru, ochranu životného prostredia aj rozvoj občianskej spoločnosti.

Zľava: Anniken Huitfeldtová a Veronika Remišová
Zľava: Anniken Huitfeldtová a Veronika Remišová.

Oslo/Nórsko – Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska nám už 18 rokov pomáhajú zvyšovať kvalitu života ľudí v regiónoch, obnovovať vzácne pamiatky aj podporovať kultúru a umenie. Počas návštevy Nórskeho kráľovstva to vyzdvihla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort manažuje tieto granty na Slovensku. V Oslo tiež rokovala s nórskou ministerkou zahraničných vecí Anniken Huitfeldtovou o novom programovom období Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2021 – 2027. Vicepremiérka navštívila aj nórske Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo a zúčastní sa na programe Dňa kultúry Slovenska v Osle.

„Granty EHP a Nórska sú osvedčený a jeden z najlepších dlhoročných grantových nástrojov podpory kultúry, ochrany pamiatok, ako aj životného prostredia a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Vďaka týmto grantom pomáhame zachrániť a obnoviť 20 cenných kultúrnych pamiatok, ako sú napríklad Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave, Evanjelické lýceum v Bratislave či synagóga v Trenčíne. Ministerke zahraničných vecí Anniken Huitfeldtovej som poďakovala za doterajší ústretový prístup Nórska pri financovaní týchto oblastí. Upozornila som však na potrebu zrýchlenia rokovaní medzi Európskou komisiou a donorskými štátmi o novom grantovom programovom období. To začalo plynúť už od 1. mája minulého roka, no rokovania o ňom sa stále nezačali,“ uviedla Remišová.

Slovensko má podľa vicepremiérky tiež záujem na tom, aby mali nové granty jednoduchší systém riadenia a boli menej administratívne náročné.

„Granty Nórskeho kráľovstva, ktoré manažuje naše ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, boli vždy niečím vizionárske. Ako jedny z prvých grantov financovali napríklad boj proti klimatickým zmenám. V novom programovom období považujem za potrebné zamerať sa aj na nové výzvy a témy, ktoré by sa z týchto grantov mohli podporiť. V čase, keď Slovensko čelí najväčším bezpečnostným hrozbám vo svojej histórii, vojnu máme za hranicami a sme terčom propagandy a kybernetických útokov z Ruska, by sme chceli nové granty využívať tiež na podporu odolnosti našej krajiny a spoločnosti voči vonkajším hrozbám. Sme členský štát NATO priamo susediaci s Ukrajinou, ktorá sa bráni vojenskej agresii Ruska a zároveň sme jednou z hlavných tranzitných krajín pre utečencov. Nórsko považujeme v rámci NATO za nášho strategického partnera a spojenca, a preto s ním chceme pri riešení týchto výziev ešte užšie spolupracovať,“ zdôraznila Remišová.

Súčasťou návštevy podpredsedníčky vlády v hlavnom meste Nórska je ďalej program Dňa kultúry Slovenska v Osle, ktorý potvrdzuje nadštandardnú kultúrnu výmenu oboch krajín. Príkladom je unikátna spolupráca nórskych a slovenských pamiatkarov. Ministerka v hlavnom meste Nórska navštívila Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo (Riksantikvaren), ktoré je obdobou nášho Pamiatkového úradu SR.

„Teší ma, že obe inštitúcie úzko spolupracujú v oblasti ochrany pamiatok. Naši pamiatkari odovzdávajú nórskym kolegom cenné skúsenosti s ochranou drevených stavieb, o čom som sa na vlastné oči presvedčila počas prehliadky skanzenu nórskeho Generálneho riaditeľstva pre kultúrne dedičstvo. Nórska strana dlhodobo z grantov investuje do projektu Pro Monumenta, vďaka ktorému na Slovensku budujeme systém preventívnych prehliadok stavu nehnuteľných pamiatok,“ uviedla Remišová.

Preventívna ochrana pamiatok má veľa prínosov, odstraňujú sa počas nej zistené drobné poruchy a ich vlastníci či správcovia získajú praktické informácie o možnostiach údržby. Z grantov sa tiež podporuje veľmi dôležité vzdelávanie o tradičných remeselných postupoch ako je napr. tesárstvo. Venujú sa mu školiace strediská v Trnave, Banskej Štiavnici a v Levoči a na workshopoch sa zúčastňujú aj nórski pamiatkari.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie otvorí v Oslo výstavu fotografií mapujúcu pamiatky, ktoré sa vďaka Grantom EHP a Nórska obnovujú. Fotografie vzácnych kaštieľov, hradov, sakrálnych a ďalších pamiatok z rôznych častí Slovenska doplnia zábery z projektov súčasnej kultúry, ktoré taktiež čerpali granty.

Granty EHP a Nórska fungujú na Slovensku od roku 2004, kedy sme sa stali nielen členom elitného klubu Európskej únie, ale tiež členom Európskeho hospodárskeho priestoru. Jeho súčasťou sú aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, ktoré za 18 rokov poskytli Slovensku už viac ako 250 miliónov eur.

Programy EHP a Nórska na Slovensku v programovom období 2014 – 2020:

  • Kultúra – obnova a záchrana 20 cenných kultúrnych pamiatok (17 mil. eur), rozvoj súčasnej kultúry a umenia (3 mil. eur)
  • Miestny rozvoj a inklúzia – projekty zamerané na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v najmenej rozvinutých regiónoch (13,5 mil. eur)
  • Domáce a rodovo podmienené násilie – 16 projektov venovaných prevencii a rozširovaniu povedomia o rovnoprávnosti žien a mužov, ako aj na boj proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu (6 mil. eur)
  • Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca – projekty zamerané na dobrú správu vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou (9 mil. eur)
  • Obchod a inovácie (Výskumná agentúra) – projekty zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikov v rámci oblastí zelených inovácií v priemysle, projekty zamerané na vzdelávanie a štipendiá (23,5 mil. eur)
  • Klíma – projekty zamerané na zvýšenie schopnosti reagovať na zmenu klímy vo vybraných oblastiach a vo vybraných ekosystémoch (20 mil. eur)

Zoznam pamiatok, ktoré na obnovu získali podporu z Grantov EHP nájdete v prezentácii Zachraňujeme 20 pamiatok a v súvisiacej tlačovej správe, ako aj v časti Granty EHP a Nórska venovanej podpore kultúry.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *