Kategórie
Humanizmus

Humanisti sa uchádzajú o 2 % z daní

Avšak pozor na vyjadrenia ako „jediná“!

Občianske združenie ETHOS sa na stránke Pravda.sk uchádza o 2 % z dane. Vec je to chvályhodná a potrebná. Je výborné, že aj humanistické organizácie sa uchádzajú o priazeň občanov. Práve nedostatok peňazí často spôsobuje nečinnosť humanistických organizácií. Alebo nedostatok peňazí spôsobuje, že mnohé aktivity sa stanú nečinnými, so slabým, alebo so žiadnym výsledkom.

Avšak s nepravdivým tvrdením.

„Sme jediná organizácia, ktorá sa aktívne snaží naštartovať serióznu verejnú diskusiu o potrebe sekulárneho štátu, do ktorej budú zapojení predovšetkým odborníci.“

A to nie je pravda. Nie sú jediná organizácia.

Už od 9. marca 1990 je na Slovensku organizácia Spoločnosť Prometheus, ktorá sa úplne od začiatku snažila, a dodnes sa snaží naštartovať serióznu verejnú diskusiu o potrebe sekulárneho štátu, do ktorej budú zapojení predovšetkým odborníci. Uvediem jeden príklad.

PhDr. Peter Prusák, CSc.: „Správne pochopenie a spravodlivé riešenie vzťahu medzi štátom a cirkvami veľmi komplikuje prekrucovanie a spochybňovanie samotného pojmu odluka a zahmlievanie skutočného zámeru cirkví. Len aby verejnosť nepoznala skutočnú podstatu a zmysel sekulárneho štátu. Tu zohrávajú svoju úlohu aj rozdielne tradície.“

Slovenskí katolícki hodnostári obyčajne interpretujú odluku a sekulárny štát ako ateistický útok na všetko, čo je ľudské.

Občianske združenie Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov sa tiež uchádza o 2 % z dane.

Roman Hradecký, predseda spoločnosti, k tomu hovorí:

„Vzhľadom na skutočnosť, že naše aktivity doteraz počas našej 25-ročnej existencie ani raz štát nepodporil, stále naším jediným príjmom sú členské príspevky, dary a príspevky 2 % z daní.“

Občania majú aj tento rok možnosť priznať Spoločnosti Prometheus 2 % z daní, a aj takto podporiť ich činnosť. Novinkou je možnosť poukázať až 3 % pre dobrovoľníkov.

Termín na priznanie 2 % z daní je pre podnikateľov do 31. marca 2015 a pre zamestnancov do 30. apríla 2015.

Vo Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov sú dôležité tieto údaje:

Rok: 2014

II. oddiel – údaje o prijímateľovi (IČO/SID).

1530845751
16Občianske združenie
17SPOLOČNOSŤ PROMETHEUS – združenie svetských humanistov
18Pod Banošom
Súpisné/orientačné číslo (19)14
ObecBANSKÁ BYSTRICA

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 1. Do 15. februára 2015 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie vydáva aj Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov.
 4. V časti II. Údaje o prijímateľovi uveďte všetky údaje o Spoločnosti Prometheus (SP), nakoľko SP je prijímateľom 2 % na rok 2015.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Do Vyhlásenia uveďte sumu, ktorú chcete poukázať.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 8. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v prospech vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete na stránke Prometheus.sk, prípadne Rozhodni.sk.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane.
 • Do kolónky ROK sa píše 2014.
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Dodatok:

Stanovisko finančnej správy

Požiadali sme finančnú správu o zaujatie stanoviska, na základe čoho daňové úrady neakceptujú „zlé“ tlačivá Vyhlásenia, ktoré mali uvedené na ich vlastnej stránke – prinášame ich odpoveď.

„V súvislosti s uverejneným neaktuálnym vzorom tlačiva ‚Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane‘, ak sa daňovníci rozhodnú poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom iného tlačiva ako je doporučený a ak použité tlačivo obsahuje údaje uvedené vo vzore tlačiva resp. obsahuje údaje podľa § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bude ho finančná správa akceptovať. Aj keď bude v tlačive v riadku 12 uvedená už neplatná suma minimálnej výšky poukázania (t. j. 3,32 eur, táto je vyššia ako má možnosť daňovník poukázať v tomto roku, t. j. 3 eurá), nebude to mať vplyv na poukázanie správnej výšky poukázanej sumy.

Na základe uvedeného budú daňové úrady rešpektovať každé vyhlásenie, ktoré bude obsahovať údaje podľa § 50 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,“ vysvetlila Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy.

Archív:

ETHOS

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 25. 2. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *