Kategórie
Knihy

…. a opýtala sa HMOTA: Prečo som?

Vedecko-ateistická filozofia o vzniku vesmírov, evolúcii a zmysle života.

Ing. Stanislav Vyskočil napísal knihu

…. a zeptala se HMOTA: Proč jsem?

s podtitulom Vedecko-ateistická filozofia o vzniku vesmírov, evolúcii a zmysle života.

.... a zeptala se HMOTA: Proč jsem?
…. a zeptala se HMOTA: Proč jsem?

Knihu v „Edícii kritického a racionálneho myslenia“, ako svoju prvú publikáciu vydalo v českom jazyku vydavateľstvo Nakladatelství MEM so sídlom v Uherskom Hradišti v Českej republike (ISBN 978-80-260-4834-3).

Štyri bodky v názve knihy sú symbolicky 4 miliardy rokov evolučného vývoja hmoty na planéte Zem.

Obsah

  1. kapitola – Úvodná časť. Predhovor autora
  2. kapitola – Evolúcia a zmysel života
  3. kapitola – Výklad vesmíru
  4. kapitola – Biblia
  5. kapitola – Protiprávnosť cirkví, KSČM a extrémistických hnutí
  6. kapitola – Úchylky softvéru genómu DNA
  7. kapitola – Filozofia s najnovšími poznatkami vedy
  8. kapitola – Evolučná EUGENIKA
  9. kapitola – List Stephena Hawkinga vedcom v CERN-e (2011)

V závere knihy ešte Slovníček a Zoznam použitej literatúry.

Prvotina autora, elektromedicínskeho inžiniera, v ktorej sa pokúša vzkriesiť a nakopnúť z dna dnešnej filozofie, ktorá prestala reagovať na súčasný stav vedy. Autor komplexne syntetizuje najnovšie poznatky celej vedy a zisťuje, že už je možné odpovedať na najťažšie filozofické otázky vôbec: Prečo sme tu a aký je zmysel života? Kto je náš skutočný zriaďovateľ, kto alebo čo rozhodlo, kedy a prečo sa narodíme, komu, akí budeme, prečo zomrieme a či z nás niečo pretrvá večne? Kniha sa tiež zaoberá filozofiou vzniku vesmírov, hmoty a antihmoty, času a priestoru, ale pre túto oblasť zatiaľ s filozoficky otvoreným koncom.

Ateistická preto, že celková analýza bola vykonaná a očistená od akejkoľvek ideológie, inej než vedeckej filozofie, náboženstiev, politiky, mýtov, bájí a povestí, zbožných prianí, viery a mnohých ostatných úchyliek softvéru genómu DNA. A dokazuje, že biblia nie je neomylný zdroj našich morálnych zásad a životných pravidiel.

Kniha je ďalej o tom, že naším skutočným zriaďovateľom je „nehmotná informácia – softvér genómu DNA“, alebo inak, „diaspóra všetkých génov DNA s víťaznou skupinou mémov“ vzišli z evolúcie, a že táto nás ovláda pomocou veľmi silného pocitu bolesti, strachu, hladu a smädu, materských a sebazáchovných pudov, ale i príjemného sexu s orgazmom. Zriaďovateľom nám prenajaté telo mu slúži len ako hardvérová schránka na krátke prežitie a na pokračovanie v novej schránke. Autor sa ďalej v knihe zaoberá tým, aké obrovské množstvo máme predkov, ako sa dedia gény, kedy presne začína ľudský život, prečo je každá interrupcia vraždou i ako sa do softvéru genómu DNA dostali všetky úchylky, vrátane sexuálnych. Že za hriešnym konaním človeka nestojí biblický „dedičný hriech“, ale staré sebecké nealtruistické gény DNA ešte z dávnych „zvieracích“ čias, ktoré nám dopomohli dožiť sa dneška.

Čitateľ sa prostredníctvom dnes už laboratórne potvrdeného prvého anorganického replikátora dozvie, ako začal život na tejto planéte, ako pokračovala a prebieha úspešná evolúcia, na konci ktorej stojíme. Prečo má vesmír a práve naša planéta všetky predpoklady pre život, čo bolo pred Veľkým treskom so singularitou a kde sú ostatné multivesmíry? Kniha je výnimočná tým, že na tieto zložité otázky dáva len faktmi podložené odpovede, a to tak, ako by ich autor vysvetľoval spolusediacim v hostinci. Tým si mimochodom sám dokazuje, že až potom „tomu“ bezo zvyšku rozumie i on sám. Kniha mení pod silou dôkazov a faktov o ničotnosti a bezvýznamnosti, ale i kráse, jedinečnosti a neznesiteľnej ľahkosti nášho bytia čitateľov svetonázor. Nakoniec predpovedá globálnu katastrofu z nedostatku prírodných neobnoviteľných zdrojov už v priebehu nasledujúcich stopäťdesiat rokov.

Ukážka z knihy, 20 strán (súbor je vo formáte PDF a má 478 kB).


Pripravil: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “…. a opýtala sa HMOTA: Prečo som?”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *