Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný filmový festival Zlatý žobrák

Medzinárodný filmový festival Zlatý žobrák, ktorý organizovala Nadácia City TV v spolupráci s K13 – Košické kultúrne centrá, sa kvôli pandemickej situácii už druhý rok konal online. Uskutočnila sa iba časť festivalu, a to súťažná prehliadka filmov a udelenie ocenení Zlatý žobrák. Pokračovaním 27. ročníka bude LIVE premietanie vybraných ocenených filmov v Kasárňach/Kulturparku 14. novembra 2021 o 18.00.

Kategórie
Tlačové správy

Žiarivá a tajomná RETROSPEKTÍVA Roberta Polanského v Galérii SPP

Kontrastné, výbušné a zároveň harmonicky vyvážené sú diela Roberta Polanského, ktoré aktuálne predstavuje širokej verejnosti v rámci svojej výstavy RETROSPEKTÍVA, ktorá sa 5. novembra 2021 začína v Galérii SPP. Kontrastné, pretože vystavené diela prinášajú vnímanie priestoru nekonečna a detailu vzájomne sa rozvíjajúcich v jednotlivých špecifických motívoch. Výbušné žiarivým využitím farieb v rámci rôznych výtvarných techník, nevynímajúc akryl, digital art, či grafický dizajn. A harmonicky vyvážené v subjektívnom zachytení prežívania duchovnej a materiálnej podstaty bytia, čím konceptuálne umenie Polanského kontrastuje s trhovým a skomercializovaným umením dneška a ponúka vzhľad do umelcovho myšlienkového procesu.

Kategórie
Tlačové správy

Dve základné školy získajú vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia grant 200 000 eur na podporu inkluzívneho vzdelávania

  • Pilotný ročník projektu Naša inkluzívna škola

  • Finančná podpora v celkovej výške 200-tisíc eur pre dve základné školy z Košíc a Levíc

  • Dostupnosť vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu

Kategórie
Tlačové správy

Lingvisti z krajín V4 diskutovali o jazykovej diskriminácii

Komunikácia hrubne a využíva rozličné diskriminačné praktiky, napríklad prejavy necitlivosti, znevažovania osôb až verbálnej agresie voči niektorým členom spoločenstva. Upozorňujú na to odborníci a odborníčky na jazykovú vedu z krajín V4, ktorí sa v októbri stretli v Bratislave, aby diskutovali o jazykovej diskriminácii a možnostiach zmiernenia jazykového extrémizmu, utlmenia predsudkov a celkovej kultivácie jazykového správania.

Kategórie
Tlačové správy

Hodnota bez peňazí?

Od roku 1989 nezaznamenalo školstvo a učiteľské povolanie na Slovensku veľa výnimočných momentov vo svojom rozvoji. Túto situáciu asi skôr vystihuje veta: neboli žiadne výnimočné momenty. Prirodzená autorita učiteľa upadá, učiteľom chýba motivácia k práci; deťom, rodičom aj vedúcim pracovníkom chýba rešpekt; pracovnoprávne povedomie zamestnancov je nízke rovnako ako dodržiavanie princípov demokracie v riadení škôl. Klesá počet mladých ľudí, ktorí chcú ísť po skončení štúdia učiteľstva do školskej praxe. Je stále ťažšie nájsť odpoveď na otázku študenta pedagogiky a učiteľstva, prečo by mal ísť učiť.

Kategórie
Tlačové správy

SAV otvára poslednú výzvu programu SASPRO 2

Slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí, ktorí uvažujú o návrate do rodnej vlasti a výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku majú poslednú šancu získať grant z akademického a vedeckého programu SASPRO 2. SAV dnes 1. novembra 2021 vyhlásila tretiu – záverečnú výzvu na predkladanie projektov. Uchádzači sa môžu prihlasovať do 28. februára 2022. Na predošlé dve výzvy zareagovalo 123 vedcov a vedkýň z celého sveta.