Kategórie
Tlačové správy

SAV otvára poslednú výzvu programu SASPRO 2

Slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí, ktorí uvažujú o návrate do rodnej vlasti a výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú robiť vedu na Slovensku majú poslednú šancu získať grant z akademického a vedeckého programu SASPRO 2. SAV dnes 1. novembra 2021 vyhlásila tretiu – záverečnú výzvu na predkladanie projektov. Uchádzači sa môžu prihlasovať do 28. februára 2022. Na predošlé dve výzvy zareagovalo 123 vedcov a vedkýň z celého sveta.

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského. Jeho cieľom je posilniť vedecké organizácie týchto inštitúcií o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi a podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov.

Tri slovenské popredné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu spolu ponúkajú 40 voľných pozícií pokrývajúcich rôzne výskumné oblasti na 70 potenciálnych hostiteľských organizáciách. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov, zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV. V prvej výzve bol grant ponúknutý spolu 16 uchádzačom. Výberový proces druhej výzvy bude uzavretý do konca roka 2021.

„Vzhľadom na to, že počet miest a tých, ktorí môžu získať prostriedky zo SASPRO 2 je obmedzený, sme v prvom kole ponúkli grant ôsmim uchádzačom hlásiacim sa do SAV. Je však podstatné povedať, že sme ich vyberali z 55 podaných prihlášok. Čiže konkurencia je veľmi vysoká a mohli sme si vyberať iba tých najlepších. Verím, že aj v poslednom kole budeme rovnako úspešní a počet prihlášok bude opäť vysoký,“ konštatuje predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

„Záujem o pôsobenie kvalitných zahraničných vedcov na STU je obojstranný, hneď v prvej výzve sme obsadili tretinu miest. Verím, že po vyhodnotení ďalších dvoch výziev budeme konštatovať úspech projektu SASPRO 2,“ dodáva rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík.

„Verím, že vďaka projektu SASPRO2 sa nám vrátia naši excelentní vedci zo zahraničia, ktorí chcú po rokoch skúseností nazbieraných vo svete znova pôsobiť na Slovensku. A rovnako tak dúfam, že výzva osloví aj zahraničných vedcov, ktorí majú záujem svoje portfólio rozšíriť o spoluprácu s našimi odborníkmi,“ hovorí rektor Univerzity Komenského Marek Števček.

Do programu SASPRO 2 sa môžu prihlásiť výskumníci všetkých národností, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. Uchádzať sa môžu o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Po ukončení výberového procesu tretej výzvy by prví vedci mali začať pracovať v hosťujúcich inštitúciách v lete 2022. Všetky projekty musia byť ukončené k 30. 9. 2025.

Program SASPRO 2 je realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND. Viac informácií vrátane často kladených otázok nájdu záujemcovia na stránke SASPRO 2.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *