Kategórie
Tlačové správy

Pre nematuritné ročníky pripravila ZOO Bratislava zaujímavý program

Ústne maturity sa blížia a peda­gó­go­via hľa­da­jú pre štu­dentov ne­ma­tu­ritných ročníkov náhradu za zvy­čajné vyu­čo­vanie.

Vzdelávací ostrov (ZOO Bratislava)
Vzdelávací ostrov (ZOO Bratislava).

Skvelou možnosťou je stráviť tento čas v zoo­lo­gickej záhrade. ZOO Bratislava pripravila špeciálne na tento čas vzde­lá­vacie ostrovy zamerané na pytliactvo a čierny obchod so zvie­ra­tami.

V dňoch 23. mája, 30. mája a 3. júna bude v čase od 10.00 h do 13.00 h v areáli ZOO Bratislava pre žiakov a štu­dentov pripravený vzdelávací ostrov, kde sa žiaci dozvedia o čiernom trhu so zvie­ra­tami, príčinách a dôsledkoch pytliactva, ktoré suveníry si (ne)môžu priviezť z do­vo­lenky, čo je CITES a ako sami môžu prispieť k ochrane vzácnych druhov zvierat. Súčasťou je aj výstava exponátov a pre­pa­rá­tov.

ZOO Bratislava je otvorená denne od 9.00 h do 19.00 h, posledný vstup je o 18.00 h. Organizované skupiny majú zľavu 20 % a pe­da­gó­go­via, ktorí prídu s triedou, majú vstup zadarmo. Priamo pred vstupom do zoo sa nachádza parkovisko pre au­to­busy.

Príďte k nám a podporte tak aj vy starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných živo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spoločnými silami tak prispievame k za­cho­va­niu rozma­ni­tosti druhov na Zemi.

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *