Kategórie
Humanizmus

Výzva na odstúpenie Anny Záborskej z postu splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania

Petícia.

My, dolu podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, vyzývame poslankyňu NR SR Annu Záborskú, aby odstúpila z postu splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Pôsobenie pani Záborskej v tejto funkcii neprispieva k zvyšovaniu ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia, naopak svojou činnosťou prispieva k poškodzovaniu ľudsko-právnych princípov, na ktorých sú tieto slobody založené.

Poslankyňa Záborská sa počas svojej dlhej politickej kariéry netajila vyhranenými a prísne konfesionálnymi postojmi, ktorých presadzovania sa žiaľ nevzdala ani pri pôsobení vo funkcii, v ktorej by na základe štatútu mala zastupovať všetkých občanov a občianky, nie príslušníkov konkrétnej cirkvi. Vo svojom doterajšom pôsobení sa nijako neangažovala v pomoci predstaviteľom iných vierovyznaní alebo presvedčení. Toto sa týka najmä menšinových vierovyznaní, ktoré nie sú na Slovensku vzhľadom na problematickú legislatívu oficiálne registrované ako cirkvi, pričom práve tieto komunity potrebujú najväčšiu ochranu a podporu zo strany takéhoto úradu.

Väčšina dokáže svoje potreby a práva presadiť v spoločnosti sama čisto na základe svojej početnej prevahy a z toho plynúcich privilégií. Naopak menšinové práva musí garantovať štát, ktorý sa chce nazývať demokratickým, právnym a rešpektujúcim ľudské práva. Zdá sa, že ani tomuto základnému princípu fungovania modernej spoločnosti pani Záborská nerozumie. Nie je to však žiaľ všetko. Jej posledné extempore, keď na vyvesenie dúhovej vlajky na stánok biskupa Haľka na festivale Pohoda reagovala vydaním stanoviska, že išlo o „porušenie ústavného práva na spoveď“ nás iba výraznejšie utvrdila v tom, že vôbec nerozumie vlastnej agende. Nielenže nepochopila, že tu nešlo o prejav netolerancie k cirkvi, ale o prejav odporu k netolerancii konkrétneho človeka, ale na obhajobu svojho postoja si vymyslela neexistujúce právo. Splnomocnenec vlády SR by mal poznať Ústavu SR a nevymýšľať si jej znenie podľa toho ako sa jej to hodí. Takýmto konaním pani Záborská významne škodí chápaniu princípov ľudských práv a slobôd vrátane slobody náboženského vyznania.

Podpísať verejnú výzvu

Organizátori: Inštitút ľudských práv a Ethos.


Petíciu prevádzkuje VIA IURIS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *