Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň zdravia 2024

Otvorené dvere poradní zdravia a aktivity re­gio­nál­nych úradov ve­rej­ného zdra­vot­níctva.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova.