Kategórie
Tlačové správy

Benefičný beh oRUNgutan bude podujatím roka

Objavte skryté miesta v zoo, bežte pre naše oran­gu­ta­ny.

ZOO Bratislava

ZOO Bratislava organizuje 27. apríla 2024 unikátny benefičný beh oRUNgutan. Jeho cieľom je získať prostriedky na vy­lep­še­nie pavilónu primátov, domova mláďaťa orangutana sumatrianskeho a jeho rodičov. Tento ohrozený druh sa na Slo­ven­sku vyskytuje len v bra­tislav­skej zoo. Na tomto behu sa môžu zúčastniť rodiny s deťmi, amatérski aj profi bežci. Naj­dlhšie trate ponúknu účastníkom prístup na ne­zvy­čaj­né miesta v zoo s úchvat­nými výhľadmi na pa­no­rá­mu Bratislavy.

Bežať popri ťavách, vlkoch či zubroch je niečo, čo iné bežecké preteky neposkytnú. Zažijete to len na be­ne­fič­nom behu oRUNgutan. Beh v zoo je podujatie pre celú rodinu, jed­not­livé disciplíny sú pre zdat­nej­ších i rekre­ač­ných bežcov, ne­za­bú­da­me ani na deti.

Na všetky disciplíny je potrebné sa vopred registrovať. Registrácia prebieha na  https://www.vysledkovyservis.sk/orangutan-run. Prvé kolo prihla­so­va­nia končí 21. apríla o 23.59 h. Do tohto termínu je cena štartovného pre dospelú osobu 20  € a pre dieťa do 12 rokov vrátane 10 €.

Detské disciplíny sú tri s postupným štartom od 10.15 h:

  • 150 m pre deti vo veku od 1 do 5 rokov. Deti môžu bežať ľubovoľným spôsobom, aj za účasti a pomoci rodičov, disciplína nie je súťažná a ocenené budú všetky deti.
  • 350 m pre deti vo veku od 6 do 8 rokov. Deti bežia samostatne, súťažne, čas sa meria, ocenené budú prvé tri miesta v kategórii.
  • 450 m pre deti vo veku od 9 do 12 rokov. Deti bežia samostatne, čas sa meria, ocenené budú prvé tri miesta v kategórii.

Disciplíny pre dospelých sa začínajú od 11.00 h. Obe sú súťažné, merané čipom a v každej sa oceňujú prvé tri miesta:

  • 3,5 km okruh v areáli ZOO Bratislava (určený pre všetky vekové kategórie bez vekového obmedzenia).
  • 7 km okruh v areáli ZOO Bratislava je určený pre všetkých od 13 rokov vrátane.

Výťažok z behu bude použitý na ďalšie zlepšenia pavilónu primátov, v ktorom už prebehli výrazné úpravy a opravy: výmena bezpečnostných skiel v interiéri, inštalácia napájačiek pre zvieratá vo vonkajších i vnútorných výbehoch a výsadba zelene v návštevníckej časti pavilónu. ZOO Bratislava plánuje aj ďalšie zmeny na zvýšenie komfortu zvierat, ako je výmena súčasnej podlahy za biopodlahu, zväčšenie vnútorných výbehov či inštalácia nových preliezok pre zvieratá v interiéri. Počíta sa aj s novou výsadbou vo vonkajších výbehoch.

Foto:

Orangutan sumatriansky (foto: Jiří Mikoláš)
Orangutan sumatriansky (foto: Jiří Mikoláš).
Vlčia svorka (ZOO Bratislava)
Vlčia svorka (ZOO Bratislava).
Zubor európsky
Zubor európsky.

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Jedna odpoveď na “Benefičný beh oRUNgutan bude podujatím roka”

[…] ZOO Bratislava od apríla predĺžila svoje otváracie hodiny do 19.00 h s posledným vstupom do areálu o 18.00 h. Každý víkend sa konajú ko­men­to­va­né kŕmenia, na kto­rých môžu návštevníci spoznať až 23 druhov zvierat. Zoo predstavila novinku „Na slo­víčko s…“, besedu, ktorá ponúka možnosť bližšie sa zozná­miť s vybra­nými živo­číš­nymi druhmi priamo v zoo. Na konci apríla sa konajú významné podujatia: Bratislavské mestské dni a be­ne­fičný beh oRUNgutan 2024. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *