Kategórie
Tlačové správy

Supernovinka v zoo – Rande s pásavcom!

Všetky zážitkové programy v ZOO Bra­tislava teraz s 30% zľavou.

ZOO Bratislava

ZOO Bratislava ponúka jedinečné zážitky so ži­ra­fa­mi, ťavami, lamami ale aj drobnými cicavcami a plazmi. Teraz s vý­raz­nými zľavami. Novinkou je rande s pá­savcom šte­ti­no­vým a vzácnym hrošíkom libérijským.

Pásavec štetinový (ZOO Bratislava)
Pásavec štetinový (ZOO Bratislava).

Jedinečné stretnutia s pásavcom sú v po­nu­ke na e-shope ZOO Bratislava pre 1 osobu, 2 osoby či rodinu. Súčasťou zážitku je stret­nu­tie s cho­va­teľ­kou týchto zvierat, ktorá sprostred­kuje ich ko­men­to­vané kŕmenie. Pásavce štetinové (Chaetophractus villosus) patria k naj­roz­ší­re­nej­ším druhom pásavcov. Tieto po­zo­ru­hod­né živo­číchy pochádzajú z Južnej Ameriky. Sú to pro­fe­sio­nálni hrabáči, schopní prehrabať dokonca betón či asfalt. ZOO Bratislava chová pár pásavcov šte­ti­no­vých, ktoré obývajú expozíciu Exotária.

Hrošík libérijský (ZOO Bratislava)
Hrošík libérijský (ZOO Bratislava).

ZOO Bratislava ponúka možnosť vyskúšať si prácu chovateľa hrošíkov libérijských. Hrošík libérijský (Choeropsis liberiensis) je ohrozený druh pár­no­ko­pyt­níka a menší príbuzný hrocha oboj­ži­vel­ného. Aj keď má rád pobyt v mokra­diach a mo­čia­roch (napríklad počas dvo­re­nia a pá­re­nia), väčšinu času trávi na súši. Jeho pre­ži­tie je vážne ohro­zené v dôsledku klčo­va­nia tropických dažďových pralesov. Je­di­neč­né stret­nu­tia s hro­ší­kom sú v po­nu­ke na e-shope ZOO Bratislava aj ako Rande pre 1 a 2 osoby.

Zážitkové programy v ZOO Bratislava sú vý­ni­moč­nými dar­čekmi, ktorých kúpa pomáha a pod­po­ru­je roz­voj zoo.


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *