Kategórie
Humanistická pomoc

Niektorí spali v aute

Vám všetkým ďakujeme! Verejná zbierka Rodina sa počíta si našla miesto aj vo vašom srdci. 20 influ­en­ce­rov sa vám pri­ho­vá­ralo tri mesiace, dvaja z nich skúsili prespať v aute, zažiť stratu domova aspoň na 15 hodín.

Rodina sa počíta (Úsmev ako dar)

Vďaka vašej dobrote sme pomohli 556 rodinám na ce­lom Slo­ven­sku, v kto­rých žije 1 390 detí!

Video nižšie patrí práve vám.

1 202. Toľkí ste jasne dali najavo, že vám osud ohrozených rodín, najmä strata bývania mám – samo­ži­vi­te­liek nie je ľaho­stajný.

Ďakujeme, že ste sa podelili! Týmto mamám sa ťažký život nekončí. Denne sa trápia tým, či svoje deti vypraviť s de­sia­tou do školy či z nej ubrať, aby bolo na nájom. Strach zo straty bývania ich často oberá o podstatnú časť síl, ktoré potre­bujú na sta­rostli­vosť a uži­ve­nie svojich detí. Strach z pliec nám môžete pomôcť im ubrať aj v nasle­du­jú­cich dňoch. Stačí ich aj ďalej pod­po­riť. Lebo Rodina sa počíta! Ďakujeme!

Chcem pomáhať pravidelne!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať pra­vi­del­ným darcom! Dávate tak istotu ohro­ze­ným mamám.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Jedna odpoveď na “Niektorí spali v aute”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *