Kategórie
Tlačové správy

Tohoročný Dúhový PRIDE je skutočné volanie o záchranu

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k dneš­nému po­du­jatiu Dúhový PRIDE.

Po vražde Matúša a Juraja na Zá­moc­kej ulici v Bra­tis­lave pred Teplárňou malo Slo­ven­sko nielen ľudsko­právnu, ale priam morálnu povinnosť urobiť krok k ochrane svojich LGBTI+ občanov.

Ako upozornila SASKA, stal sa však presný opak. Slo­ven­sko, presne naopak, vyslalo na pôde par­la­mentu via­ceré signály, ktoré vo výsledku ukázali, že nie ochrana, ale ig­no­ro­vanie práv tejto skupiny ľudí je mu blízke.

„Tohoročný Dúhový PRIDE považujem za sku­toč­né volanie LGBTI+ ľudí o zách­ranu. Chcem uveriť, že voľby v sep­tem­bri dajú Slo­ven­sku nové zastúpenie v par­la­mente, ktoré presadí pri­naj­men­šom štyri veci – životné partnerstvá párov rov­na­kého po­hla­via, možnosť plnej ochrany dúhových rodín, celo­spo­lo­čen­skú osvetu k prijatiu tejto menšiny a účinný postih ne­ná­vistných pre­ja­vov, ktoré ohrozujú zdravie a životy tejto skupiny,“ uviedla tím­lí­derka SASKY pre spra­vod­livosť Mária Kolíková.

Nad podujatím aj tento rok prevzal záštitu pred­se­da Bra­tis­lav­ského kraja Juraj Droba, čím ukázal, že kraj sa rôzno­ro­dosti nebojí, práve naopak.

„Bratislavský kraj je krajom to­le­ran­cie a ot­vo­re­nosti; a pod mojím vedením takým aj naďalej ostane,“ povedal Juraj Droba.

„Ak budeme mať po voľ­bách prí­le­ži­tosť zostavovať vládu, náš dlho­dobý záväzok voči LGBTI+ ľuďom platí. Chceme účinne presadiť životné partnerstvá párov rovnakého pohlavia,“ uviedol pod­pred­seda SASKY Branislav Gröhling.

LGBTI+ ľudia žijú v hrubej neprávosti, pričom je načase túto skri­vod­li­vosť napraviť a umožniť im dôstojne žiť.

„Ak chceme hovoriť o kultúre na Slo­ven­sku, kultúrnom Slo­ven­sku, bez uz­na­nia práv LBGTI+ ľudí sa to jed­no­ducho nedá. Krása a prínos kultúry sú práve v jej inakosti,“ doplnil tím­lí­der SASKY pre kul­tú­ru René Parák.

Ešte dodal, že keby sme uznali práva LGBTI+ ľudí, žilo by sa každému lepšie. Ide predsa o základné ľudské práva kre­a­tív­nych, ak­tív­nych a prí­nos­ných ľudí, ktorých potre­bu­jeme čoraz viac.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Jedna odpoveď na “Tohoročný Dúhový PRIDE je skutočné volanie o záchranu”

Účinný postih nenávistných prejavov? To sú ktoré? Kritika homosexuálov totiž nie je nenávistný prejav. Máme predsa slobodu vyjadrovania. Ak sa nejaký homosexuál cíti urazený, nech sa obráti na súd. Len to neriešte cez ďalší zákon. Už máme v trestnom zákone obranu pred nenávisťou.

Vládu SASKA nebude zostavovať. Vládu bude zostavovať Fico s Pellegrinim a Uhríkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *