Kategórie
Tlačové správy

Košice o krok bližšie k zelenšej energetike

Naším cieľom je, aby bolo využitie geo­ter­málnej energie na vy­ku­ro­va­nie Košíc realitou už v roku 2026.

Košice pripravujeme na zelenšiu budúcnosť bez fosílnych palív. Minister investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie Peter Balík oboznámil vládu so zámerom podporiť národný projekt „Využitie geo­ter­mál­nej energie v Košickej kotline“ z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) navrhuje, aby projekt geo­ter­mál­nej energie v Košickej kotline, ktorý má od roku 2026 do Košíc priniesť ekologické teplo, dostal status národného projektu. Tento zámer musí ešte oficiálne schváliť Komisia pre Fond na spra­vod­livú trans­for­máciu pri Mo­ni­to­ro­va­com výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 na svojom rokovaní 12. júla 2023.

„Naším zámerom je prostredníctvom rozvoja obnoviteľných zdrojov energie prispieť k riešeniu dlho­dobých energetických a en­vi­ron­men­tálnych výziev Slovenska, akou je bez­po­chy­by závislosť na fosílnych palivách. Dnes, keď ľudí trápia rastúce ceny energií, prichádzame s konkrétnym riešením. Strategickým, ekologickým a zároveň rozumným. Využívame naše prírodné zdroje na pomoc našim občanom. Ľudia si zaslúžia stabilné a cenovo dostupné teplo,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Využitím dostupnej geotermálnej energie by mohol celkový podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť 42 %. Projekt pritom vytvára do bu­dúc­nosti základné pred­po­klady na to, aby polovica vyrábaného tepla pre Košice pochádzala z tohto obnoviteľného zdroja. Zároveň sa zníži spotreba fosílnych palív (uhlia a plynu), čím sa znížia emisie CO2 produkované teplárňou až o 54 000 ton ročne.

Projekt je strategickým zámerom spoločnosti MH Teplárenský holding a.s. v oblasti de­kar­bo­ni­zácie a ukončenia spaľovania uhlia v teplárni Košice. Partnerom národného projektu je spoločnosť GEOTERM KOŠICE, a.s.

Očakávané investície do projektu sú vo výške 87,7 milióna eur. Na podporu geo­ter­málnej energie a rozvodov tepla je z Fondu na spra­vod­livú trans­for­máciu vyčlenených 56,1 milióna eur.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Košice o krok bližšie k zelenšej energetike”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *