Kategórie
Tlačové správy

Úžasná novinka zo ZOO Bratislava

Prémia prispela k obnove populácie zubrov v Bul­har­sku!

ZOO Bratislava

ZOO Bratislava sa môže pochváliť úžasnou novinkou! Samica zubra európskeho, Prémia, ktorá v októbri 2020 odcestovala do Bulharska začleniť sa do ta­moj­šieho, vtedy novo­zakla­da­ného stáda zubrov, tento rok prvý­krát porodila.

Túto skvelú správu dostala zoologická záhrada od bul­har­ských kolegov z Rewilding Rhodopes Foundation, ktorí monitorujú voľne žijúce stádo zubrov v rezervácii vo východných Rodopách. Mláďa sa narodilo začiatkom júna a je zároveň prvým toho­ročným mláďaťom v stáde.

Samica zubra európskeho, Prémia, odišla zo ZOO Bratislava, aby sa mohla pridať k ostatným voľne žijúcim zubrom v rezervácii vo východných Rodopách. Transport jedno­ročnej samice zo ZOO Bratislava sa uskutočnil 13. októbra 2020. Jej matkou je samica Princezná a otcom samec Cvajan, ktorým sa v bratislavskej zoo tiež začiatkom júna narodilo mláďa.

Cieľom reštitúcie zubra je obnoviť populáciu zubrov európskych v pohorí Rodopy, kde boli v dôsledku lovu ľuďmi vyhubené. Pohorie Rodopy sa nachádza v juho­vý­chod­nej časti Európy. Veľké úsilie o obnovu tohto druhu je súčasťou plánu obnovy pohoria Rodopy a zásluhou bulharskej nadácie Rewilding Rhodopes Foundation. Nadácia sa zameriava na zelenšiu budúcnosť Rodopov, udržateľnosť, ochranu a obnovu prírody, ale i vzde­lá­va­nie. Jej kľúčovou úlohou je opätovné zavedenie pôvodných divých by­li­no­žrav­cov do pohoria Rodopy. V októbri 2013 bolo vo východných Rodopách vypustených 5 zubrov európskych a v roku 2015 sa narodilo prvé mláďa.

Rewilding Rhodopes – New baby bison in Rhodope Mountains Rewilding landscape.

„Narodenie mláďaťa je vždy radostnou správou. O to viac, keď ide o zviera po­chá­dza­júce zo zoo, ktoré našlo domov vo voľnej prírode. Vidieť úspešné výsledky práce zoologických záhrad – vytvárať zdravé záložné populácie ohrozených živočíchov, ktoré sa následne vrátia naspäť do divokej prírody, je skvelým pocitom pre všetkých zamestnancov zoologickej záhrady.“

Foto:

Mladá samica Prémia ešte v ZOO Bratislava
Mladá samica Prémia ešte v ZOO Bratislava.
Samica Prémia s chovným samcom a samicou
Samica Prémia s chovným samcom a samicou.

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *