Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavosti o domácnostiach v krajoch SR

Pripravili sme si zaujímavé stručné informácie do úrovne krajov zo základných výsledkov o domácnostiach. Vždy sa dozviete aj to, kde ich na stránke Štatistického úradu SR nájdete.

SODB 2021

Čo sú cenzové domácnosti a ich typy

Skúsme si vysvetliť, čo je cenzová domácnosť a aké typy cenzových domácností SODB 2021 definuje. Cenzová domácnosť môže byť tvorená párom, tu hovoríme o úplných rodinných domácnostiach, môže byť tvorená osamelými rodičmi a deťmi, vtedy hovoríme o neúplných rodinných domácnostiach, môže byť tvorená jednotlivcami bez rodinných väzieb, vtedy hovoríme o viacčlenných nerodinných domácnostiach. V domácnosti môže byť aj len jedna osoba, vtedy ide o domácnosti jednotlivcov alebo môžeme skúmať osoby žijúce napríklad v domove dôchodcov – takýmto domácnostiam v podobných zariadeniach hovoríme kolektívne a inštitucionálne domácnosti.

Najviac cenzových domácností je v Bratislavskom kraji

Z celkového počtu cenzových domácností (2 376 103) je najvyšší počet v Bratislavskom kraji (382 460). Pomerne vysoký počet cenzových domácností má podľa SODB 2021 aj Košický kraj (324 758). Tretím krajom s najvyšším počtom cenzových domácností je Nitriansky kraj (303 986). Najnižší počet cenzových domácností je v Trnavskom kraji (257 851) a v Trenčianskom kraji (250 330).

Podrobnosti nájdete na odkaze: Počet cenzových domácností vo všetkých krajoch SR k 1. 1. 2021.

V Prešovskom kraji dominujú úplné rodinné domácnosti tvorené párom

Úplné rodinné domácnosti tvorené párom výrazne dominujú hlavne v Prešovskom kraji, kde tvoria takmer 52 % (155 586) všetkých cenzových domácností kraja. K 50 % (138 848) sa blíži počet úplných rodinných domácností aj v Žilinskom kraji. Najmenej úplných rodinných domácností tvorených párom, len niečo cez 38 % (146 719) je v Bratislavskom kraji. Ako v jedinom kraji v SR netvoria rodinné domácnosti tvorené párom ani 40 % domácností. Pre ilustráciu, v Banskobystrickom kraji, kde je druhý najnižší podiel úplných rodinných domácností tvorených párom, je takýchto cenzových domácnosti viac ako 43 %. V Trenčianskom kraji dosahuje podiel úplných rodinných domácností tvorených manželským párom takmer 48 % (119 822) z cenzových domácností kraja. V Trnavskom kraji je to cez 46 a pol percenta, v Nitrianskom a v Košickom kraji cez 44 %.

Až 45 % domácností jednotlivcov je v Bratislavskom kraji

Nerodinnú domácnosť tvoria osoby bez priameho rodinného vzťahu 1. stupňa (manžel/manželka, druh/družka, syn/dcéra, otec/matka). Osobitným typom nerodinných domácností sú domácnosti jednotlivca.

Viac ako 45 % (172 758) domácností jednotlivcov je v Bratislavskom kraji. V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji nájdeme viac ako 35,6 % domácností jednotlivcov. Cez 34% podiel majú takéto domácnosti v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Takmer 33,7  % domácností jednotlivcov je v Košickom kraji. V Žilinskom kraji tvoria domácnosti jednotlivcov cez 31 %. Najmenej domácností jednotlivcov sa nachádza v Prešovskom kraji. Tu je ich len niečo cez 28 % (84 966).

V Banskobystrickom kraji dominujú domácnosti osamelých rodičov

Takmer 16,2 % cenzových rodinných domácností pripadá v Banskobystrickom a Košickom kraji na domácnosti osamelých rodičov. V Nitrianskom kraji tvoria domácnosti osamelých rodičov 15,8 % a v Žilinskom kraji 15,7 %. Cez 15 % domácností osamelých rodičov nájdeme aj v Prešovskom kraji. Pod 15 % osamelých rodičov nájdeme v Trnavskom a v Trenčianskom kraji. Suverénne najmenej osamelých rodičov žije v Bratislavskom kraji. Tu tvoria cenzové rodinné domácnosti osamelých rodičov len niečo cez 12 % (47 053) domácností.

Pozri: Typy cenzových domácností vo všetkých krajoch SR k 1. 1. 2021.

Štruktúra cenzových domácností podľa typu domácnosti vo všetkých krajoch SR k 1. 1. 2021
Štruktúra cenzových domácností podľa typu domácnosti vo všetkých krajoch SR k 1. 1. 2021.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *