Kategórie
Tlačové správy

Predstavujeme 12 finálových stromov s jedinečnými príbehmi

Stromy z celého Slovenska opäť bojujú o titul Strom roka 2023.

Strom roka

Aj v roku 2023 zabojuje 12 finálových stromov o titul Strom roka. V ankete, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis, medzi sebou opäť súperia tie naj­za­u­jí­ma­vej­šie stromy z celého Slo­ven­ska a roz­po­ve­da­jú svoje výnimočné príbehy.

O tom, kto sa bude hrdiť prestížnym titulom a získa odborné ošetrenie, rozhodne verejnosť v hlasovaní od 1. júla do 30. septembra na www.ekopolis.sk.

Nový ročník ankety už po 21-krát predstavuje dvanásť unikátnych stromov, ktoré nominovali jednotlivci či or­ga­ni­zá­cie z celého Slovenska.

„Anketa Strom roka je súťaž, v ktorej nerozhoduje vek, či výzor stromu, ale jeho spojenie s ľuďmi. Sú to práve príbehy stromov, ktoré vypovedajú o blízkom vzťahu človeka s prírodou a o tom, kam patríme. Aj vďaka ankete už viac ako 20 rokov upozorňujeme na význam, hodnotu a krásu stromov a prispievame k ošetreniu a záchrane existujúcich starých stromov,“ hovorí Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.

Ako hlasovať?

Hlasovanie potrvá do 30. septembra 2023 a za svojho favorita je možné zahlasovať štyrmi spôsobmi:

  • hlasovanie na webe: svojho favorita vyberiete v ponuke na webe www.ekopolis.sk, váš hlas bude overený vďaka e-mailu, ktorý pri hlasovaní zadávate,
  • originálny hlasovací lístok: ten nájdete v letnom čísle časopisu Krásy Slovenska, v kníhkupectve Artforum v Bratislave, na podujatiach, ktoré s anketou navštívime, či priamo od no­mi­nu­jú­ce­ho. Počet vytlačených hlasovacích lístkov je obmedzený,
  • formou SMS správy: a to zaslaním správy vo formáte STROM*XX*kontaktne údaje (kde XX je číslo stromu v rozsahu 1 – 12) na číslo 7773. Ideálne je uviesť meno, priezvisko a e-mailovú adresu,
  • Facebook hlasovanie: hlasovať sa dá na sociálnej sieti Facebook Nadácie Ekopolis, vo foto­albume „Finalisti Strom roka 2023“ pri kon­krét­nej foto­grafii obľúbeného stromu.

Poslanie ankety

Poslaním ankety je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Každo­ročne sa v ankete uskutočňuje aj súťaž pre školy, ktorej cieľom je podporiť hlasovanie v ankete a zvýšiť záujem naj­mladších o stromy a ich význam. Na prvé tri víťazné stromy čaká odmena v podobe den­dro­lo­gického posudku a odborné ošetrenie v hodnote 300 eur, ošetrenia sa dočkajú aj ďalšie stromy, ktoré sú vybrané spomedzi všetkých no­mi­no­va­ných stromov odborníkmi. Na hla­su­jú­cich čakajú aj milé ceny z nadácie a od partnerov ankety.

Hlavným partnerom je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Ďalšími partnermi sú ISA Slovensko (Medzi­ná­rod­ná arbo­ris­tická spo­loč­nosť), Vy­da­va­teľ­stvo Dajama, Kníh­ku­pectvo Artforum a Zá­hrad­níctvo ABIES. Patrónom ankety je viac ako 10 rokov známy spevák Peter Lipa.


Autorka: Martina Hromadová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *