Kategórie
Humanizmus

Pozývame na Dni humanistov 2023

Blíži sa najväčší humanistický sviatok – Svetový deň humanistov.

Dni humanistov 2023

Milí priatelia,

dovoľujeme si vás touto cestou srdečne pozvať na naše šestnáste výročné Ceny humanistov 2023, ktoré slávnostne odovzdávame na Dňoch humanistov 2023.

Podujatie sa uskutoční 24. júna 2023 o 10.30 h v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

Dni humanistov sú naším tradičným podujatím, na ktorom už po šestnásty raz udelíme naše výročné Ceny humanistov v dvoch kategóriách – Humanista roka 2023Veľvyslanec humanizmu 2023. Spoznajte spolu s nami nových nositeľov tohto prestížneho ocenenia.

Dialóg možný?

Tento rok počas Dní humanistov prvý­krát or­ga­ni­zu­je­me otvo­rený dialóg kňazov a humanistov pod názvom Dialóg možný? Naše pozvanie pozvanie prijali veľmi zaujímaví a inšpiratívni hostia.

Kňazi a humanisti

Za stranu kňazov:

Rímskokatolícky kňaz v Borinke pri Stupave ThDr. KAROL MORAVČÍK. V súčasnosti je predsedom Teofóra – spo­lo­čen­stva teo­lógov a záujemcov o teo­lógiu a fi­lo­zo­fiu v duchu II. Va­ti­kán­skeho koncilu a v kontexte súčasnej vedy a kultúry.

Evanjelický kňaz, bývalý generálny duchovný Ústredia eku­me­nickej pas­to­rač­nej služby v Ozbrojených silách a zboroch SR, účastník vojenskej misie v Afganistane plk. ThDr. MARIAN BODOLLÓ, PhD. Dnes pôsobí ako duchovný správca Finančnej správy – Daňový a colný úrad v Rimavskej Sobote.

Za stranu humanistov:

Skúsený ľavicový politik a diplomat, publicista, agnostik PhDr. PETER WEISS. V apríli tohto roka sa stal predsedom novo­vznik­nu­tého Inštitútu sociálnej demokracie, ktorého cieľom je presadzovať hodnoty sociálnej demokracie, politiku riešení namiesto politiky nenávisti a podpora demo­kra­tickej tra­dí­cie Slovenska.

Publicista, politický analytik, pedagóg a Humanista roka 2021, sekulárny humanista doc. Mgr. EDUARD CHMELÁR, PhD. Dnes pôsobí naďalej ako aktívny komentátor politického diania a poradca pod­pred­sedu Národnej rady Slo­venskej republiky.

Zapojte sa spolu s nami do otvoreného dialógu kňazov a humanistov!

Stretnutia, rozhovory i kultúrny zážitok

Dni humanistov sú súčasne celo­slo­venským stretnutím členov a sym­pa­ti­zantov nášho občianskeho združenia i sekulárneho hu­ma­nis­tic­kého hnutia spojené s kultúrnym programom a pohostením. V kultúrnom programe vystúpi Ľudová hudba MATEJA KOVÁČA z Poníckej Huty a Folklórna skupina JAVORY A LIESKY z Badína.

Budeme veľmi radi, ak k účasti na našom stretnutí pozvete aj svojich rodinných príslušníkov a priateľov.

Tešíme sa na stretnutie!


Autor: Spoločnosť Prometheus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *