Kategórie
Tlačové správy

Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti pre samosprávy aj v Nitrianskom kraji

Z Programu Slovensko priamo rozhodnú o 236 miliónoch eur.

Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú príležitosť. Súčasťou takmer 13-miliardovej obálky z nových eurofondov v Programe Slovensko je totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová alokácia, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Nitre, ktorá sa konala 15. júna 2023, to zdôraznili experti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Budúcnosť efektívneho využívania eurofondov spočíva najmä v tom, že do rozhodovania o ich investovaní budú oveľa viac zapojené regióny. Práve v tomto duchu sme pripravovali aj Program Slovensko, v rámci ktorého priamo regióny budú môcť rozhodovať o vyše 2 miliardách eur,“ hovorí k téme minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Nové eurofondy z Programu Slovensko prinášajú nielen jednotné pravidlá a menej byrokracie, ale aj nové príležitosti pre regióny. Kraje, mestá a obce najlepšie vedia, aké problémy ich najviac trápia, kam potrebujú, a preto budú mať možnosť sami si určiť, ako použijú prostriedky z Európskej únie.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socio­eko­no­mických partnerov (mimo­vládnych organizácií, podnikateľov či cirkví) ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Regióny môžu prostredníctvom integrovaných územných investícií rozhodovať o sume 2,13 miliardy eur.

Pre celý Nitriansky kraj je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov takmer 145,6 milióna eur. Ďalších takmer 54,4 milióna eur je určených pre územie udržateľného mestského rozvoja Nitra a 36,2 milióna pre územie udržateľného mestského rozvoja Nové Zámky – Komárno. Spolu teda priamo nitriansky región rozhodne o viac ako 236 miliónoch eur.

Program Slovensko predstavuje zásadnú reformu čerpania euro­fondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie.

V novom programovom období je pre Slovensko z európskych fondov vyčlenená suma 12,59 miliardy eur. Naj­vyššia alokácia je určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy (opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc) sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 mil. eur. Prvé výzvy, ktoré vyhlásime z Programu Slovensko v najbližších dňoch, budú zamerané na podporu odborného vzdelávania, na obnovu ciest či modernizáciu základných škôl a športovísk.

Na konferencii v Nitre sa hovorilo aj o dočerpaní prostriedkov z dobiehajúceho programového obdobia. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, sa žiadatelia z Nitrianskeho samo­správ­neho kraja zapojili do 25 vyhlásených výziev. Išlo napríklad o výzvy na modernizáciu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, cez ktoré sa investovalo spolu takmer 50 miliónov eur; na zlepšenie vybavenia stredných odborných škôl (19 mil. eur), modernizáciu verejnej osobnej dopravy (18 mil. eur), ale aj na rozvoj cyklodopravy (16 mil. eur) a zvýšenie kapacity materských škôl (15 mil. eur).

S pomocou 1,3 milióna eur z programu IROP sa v Nitre medzi iným vybudoval cyklomost cez rieku Nitra. Kalvársky most spája Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a dopĺňa cyklo­trasy popri brehu rieky Nitra. Vďaka eurofondovej podpore vo výške takmer jeden milión eur sa materská škola na Dobšinského ulici v Nitre rozšírila až o 144 miest a za približne 370 tisíc eur Slovenská poľno­hos­po­dárska univerzita v Nitre obnovila zeleň vo svojom areáli.

Veľkou pomocou pre regióny v dobiehajúcom programovom období je tiež výzva za 127 miliónov eur pre samosprávy, ktoré prijali utečencov z Ukrajiny. Financie na kompenzáciu svojich nákladov z tejto výzvy získalo takmer 1 500 miest a obcí po celom Slovensku. Na území Nitrianskeho kraja to bolo 177 obcí, ktoré si spolu rozdelia 13,4 milióna eur.

„Pred nami je veľmi náročná úloha – zachrániť 4,3 miliardy z eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Naše ministerstvo zodpovedná za regionálny program IROP, v ktorom sme prijali viaceré zásadné opatrenia, ktoré zrýchlia čerpanie. Konkrétne, na pomoc regiónom s migračnou krízou sme presunuli 240 miliónov eur. Na pomoc domácnostiam v energetickej kríze presunieme 76 miliónov a financovanie vybraných projektov, na ktoré doľahlo zvýšenie cien stavebných materiálov, môžeme navýšiť až o 20 %. Vďaka našej snahe máme spomedzi všetkých operačných programov najlepšiu prognózu, zazmluv­nenosť máme nad 100 %. Na to, aby sme euro­fondy v našom programe zachránili, sme teraz nasadili všetky odborné kapacity,“ pripomína minister investícií Peter Balík.

Žiadatelia o eurofondy či dotácie môžu využívať aj pomoc Regionálnych centier, ktoré MIRRI SR minulý rok zriadilo vo všetkých krajských mestách a v Nitre ho nájdu na Farskej 7.

Rozvoju Nitrianskeho samosprávneho kraja pomáha aj cez­hra­ničná spolu­práca podporovaná z programu Interreg Maďarsko – Slovensko, z ktorého sa v dobiehajúcom programovom období podporilo doteraz 50 projektov za 18 miliónov eur. Unikátny príklad spolupráce v zdravotníctve priniesol napríklad projekt RoRehab venovaný rehabilitácii pacientov po mozgovej príhode. Zapojené zdravotnícke zariadenia získali robotické prístroje na tento typ rehabilitácie. Zaujímavý je tiež projekt WINE_LAB venovaný podpore zamestnanosti a rozvoju podnikania vo vino­hrad­níctve v Mužle a v Kesztölci. V novom programovom období je na podporu cezhraničných projektov z projektu Interreg HU-SK spolu viac ako 166 miliónov eur. Aktuálne je už vyhlásená prvá výzva a viac ako 50 miliónov eur je v nej určených na ochranu prírody, biodiverzity či miestneho kultúrneho dedičstva a aj na pred­chá­dza­nie rizikám prírodných katastrof.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *