Kategórie
Tlačové správy

Vyšlo druhé číslo časopisu Slovenská štatistika a demografia

Druhé tohoročné číslo SŠaD je venované SODB 2021.

SODB 2021

Aktuálne predkladané číslo časopisu Slovenská štatistika a demografia je venované analýzam dát získaných Sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Poskytuje čitateľom prvé odborné články, ktorých základom sú už dáta zo sčítania v roku 2021. Časopis je ďalším odborným nástrojom ako sa dozvedieť o údajoch zo SODB 2021 viac. RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva konštatuje:

„Medzi najdôležitejšie štatistické udalosti zasluhujúce si osobitnú pozornosť nielen štatistikov, ale aj odborníkov z externého prostredia a laickej verejnosti, patrí sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Som presvedčená, že vás oslovia nové formy sprístup­ňovania údajov od použí­vateľsky naj­­jednoduchších foriem: Moja obec ako pred­pripravené statické tabuľky pre každú obec v Slovenskej republike, cez Základné výsledky ako obsahovo jedno­dimenzionálne a územne voliteľné tabuľky doplnené grafmi, cez Geo­priestorové údaje prezentujúce dáta na mapových podkladoch, až k sofisti­kovaným multi­dimenzionálnym tabuľkám pod názvom Rozšírené výsledky. Dúfam, že táto mohutná dostupnosť dát vás, čitateľov, osloví a zároveň podnieti na ich intenzívne využívanie.“

V druhom čísle vedeckého časopisu SŠaD nájdete zaujímavý obsah. Napríklad autori Kristián ÓváriMartin Kočiš sa venujú priestorovej diferenciácii rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v SR k 1. 1. 2021. Príspevok sa zaoberá porovnaním vybratých charakteristík obyvateľstva na trvalom a súčasnom pobyte podľa údajov zo SODB 2021. Autorka Veronika Krišková skúma zmeny v štruktúrach obyvateľstva podľa výsledkov sčítania a autorky Patrícia GurováLucia Vanišová analyzujú cez­hraničnú dochádzku obyvateľov do zamest­nania. Článok sa zaoberá cez­hraničnou dochádzkou obyvateľov do zamest­nania v kontexte súčasného a trvalého pobytu.

Elektronická verzia kompletného čísla časopisu je dostupná na webe časopisu SŠaD. Na webe časopisu nájdete jednotlivé články aj samostatne.


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *