Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň umenia

Na základe rozhodnutia celosvetovej organizácie výtvarných umelcov spolupracujúcej s UNESCO z roku 2011 celý svet oficiálne oslavuje 15. apríl ako Svetový deň umenia.

SODB 2021

Dátum bol zvolený ako pocta Leonardovi da Vincimu, ktorý sa 15. apríla 1452 v Toskánsku narodil. Umeleckým povolaním a umeniu sa venujú aj obyvatelia Slovenskej republiky. Vďaka SODB 2021 poznáme ich počet do úrovne obcí aj ďalšie podrobnosti, ktoré sú uverejnené na stránke www.scitanie.sk.

Viac ako 30 tisíc umelcov v SR

V rámci sčítania v roku 2021 mali obyvatelia možnosť vybrať si ako odvetvie ekonomickej činnosti aj umenie, zábavu a rekreáciu. Vďaka SODB 2021 vieme, že v Slovenskej republike pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 30 473 obyvateľov, čo predstavuje podiel 1,2 % z celkového počtu 2 553 891 ekonomicky aktívnych obyvateľov.

Umelkýň je viac ako umelcov

V odvetví umenia a zábavy pracuje podľa SODB 2021 14 565 mužov (47,8 %) a 15 908 žien (52,2 %).

Až 38 % umelcov má vysokoškolské vzdelanie

Takmer 57 % (17 296 ) z obyvateľov venujúcich sa umeniu, zábave alebo rekreácii má ukončené stredoškolské vzdelanie. Vysokú školu si udalo takmer 38 % (11 548) obyvateľov pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia.

Až 86 % umelcov sú zamestnanci

Z celkového počtu 30 473 obyvateľov Slovenskej republiky pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia je 85,7 % (26 124) zamestnancov, 2,3 % (707) podnikateľov s vlastnými zamestnancami a 6,4 % (1 938) podnikateľov bez zamest­nancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v krajoch SR

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Bratislavskom kraji

V Bratislavskom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 7 574 obyvateľov. Prevládajú ženy. Až 51,5 % žien (3 897) sa v kraji venuje umeniu, zábave a rekreácii. Mužov v odvetví je v Bratislavskom kraji 48,6 % (3 677).

Stredoškolské vzdelanie má ukončené 45,7 % (3 465) zo 7 574 obyvateľov udávajúcich si odvetvie ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia. Vysokoškolské vzdelanie si udáva takmer 49 % (3 680).

Z hľadiska postavenia v zamestnaní je zo 7 574 obyvateľov Bratislavského kraja pracujúcich v odvetví 83,5 % (6 323) zamestnancov, 2,5 % (186) podnikateľov so zamest­nancami a 6,6 % (499) podnikateľov bez zamestnancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Trnavskom kraji

V Trnavskom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 3 057 obyvateľov. Výrazne prevládajú ženy. Až 53,4 % (1 631) žien pracuje v odvetví. Umeniu, zábave a rekreácii sa v Trnavskom kraji venuje 46,7 % (1 426) mužov.

Takmer 63 % (1 916) má ukončené stredo­školské vzdelanie a 30 % (918) obyvateľov v odvetví má v Trnavskom kraji ukončené vysoko­školské vzdelanie.

Zo všetkých 3 057 obyvateľov Trnavského kraja pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia je takmer 86 % (2 619) zamestnancov a 6,6 % (202) podnikateľov bez zamest­nancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Trenčianskom kraji

V Trenčianskom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 2 729 obyvateľov, z ktorých je opäť viac žien. Viac ako 53 % (1 450) žien a takmer 47 % (1 279) mužov sa venuje umeniu, zábave a rekreácii v Trenčianskom kraji.

Z celkového počtu 2 729 obyvateľov Trenčianskeho kraja, ktorí pracujú v odvetví, má takmer 63 % (1 715) ukončené stredo­školské vzdelanie. Viac ako 30 % (826) obyvateľov si udalo vysoko­školské vzdelanie.

Z hľadiska postavenia v zamestnaní prevládajú zamestnanci. Až 85,3 % (2 328) je zamest­nancov a 6,4 % (175) podnikateľov bez zamest­nancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Nitrianskom kraji

Z 2 964 obyvateľov pracujúcich v Nitrianskom kraji v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia je viac ako 52 % žien (1 544) a takmer 48 % mužov (1 420 mužov).

Takmer 63 % (1 859) obyvateľov má ukončené stredo­školské vzdelanie a 30,7 % (910) obyvateľov v odvetví v kraji má ukončené vysoko­školské vzdelanie.

Z hľadiska postavenia v zamestnaní je z 2 964 obyvateľov Nitrianskeho kraja pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 85 % (2 519) zamest­nancov a 7,3 % (215) podnikateľov bez zamest­nancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Žilinskom kraji

V Žilinskom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 4 072 obyvateľov, z ktorých je nižší podiel mužov – cez 46 % (1 879) a výrazne vyšší podiel žien – takmer 54 % (2 193).

Z celkového počtu 4 072 obyvateľov Žilinského kraja pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia má viac ako 60 % (2 449) ukončené stredo­školské vzdelanie a 36 % (1 466) dosiahlo vzdelanie vysoko­školské.

Z hľadiska postavenia v zamestnaní vysoko prevláda podiel zamestnancov – až 87,8 % (3 577) je v postavení zamest­nanca. Podnikateľov bez zamest­nancov je 5,5 % (225).

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Bansko­bystrickom kraji

V Banskobystrickom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 3 280 obyvateľov. Umeniu, zábave a rekreácii sa venuje takmer 49 % (1 604 mužov) a cez 51 % (1 676) žien.

Z celkového počtu 3 280 obyvateľov Bansko­bystrického kraja pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia má takmer 57 % (1 861) obyvateľov ukončené stredo­školské vzdelanie a 38,8 % (1 274) si udáva vzdelanie vysoko­školské.

Z hľadiska postavenia v zamestnaní až 85,6 % (2 808) tvoria zamest­nanci. Takmer 7 % (223) je podnikateľov bez zamest­nancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Prešovskom kraji

V Prešovskom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 3 539 obyvateľov. Vzácne v presnej rovno­váhe je tu pomer mužov a žien.

Z celkového počtu 3 539 obyvateľov Prešovského kraja pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia má takmer 61 % (2 149) ukončené stredo­školské vzdelanie. Vysoko­školské vzdelanie si udáva takmer 36 % (1 259) obyvateľov.

Z hľadiska postavenia v zamestnaní je z 3 539 obyvateľov Prešovského kraja pracujúcich v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia viac ako 87 % (3 093) zamest­nancov a 6,5 % (230) podnikateľov bez zamest­nancov.

Odvetvie umenia, zábavy a rekreácie v Košickom kraji

V Košickom kraji pracuje v odvetví ekonomickej činnosti umenie, zábava a rekreácia 3 258 obyvateľov, kde v 53,6 % (1 747) prevládajú ženy.

Takmer 58 % (1 882) obyvateľov v odvetví v kraji ukončilo stredo­školské vzdelanie. Viac ako 37 % (1 215) obyvateľov má ukončené vysoko­školské vzdelanie.

Z hľadiska postavenia v zamestnaní je takmer 88 % (2 857) zamest­nancov a 5,2 % (169) podnikateľov bez zamest­nancov.


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *