Kategórie
O politike

666, šestky, šestkári, svetovláda a poblúznený rojčivý „skeptik“

Záhada jednej konšpirácie vyriešená.

V Diskusnom fóre humanistov bola téma Prevrat v Turecku. 17. júla 2016 sa diskutujúci s prezývkou „Skeptik“ vyjadril:

„Čo si o prevrate myslím? Ak bol neúspešný prevrat v Turecku pripravený šestkármi, nie je to dobrá správa…“

Na otázku, kto sú šestkári, neskôr odpovedal:

„ŠESTKU som už opisoval. Je to najvplyvnejšia organizácia na svete.

Šestkári, tak som ich nazval ja, pretože majú záľubu v šestkárskych symboloch. Oficiálne, medzi sebou si hovoria ináč. Možno je niekomu smiešne, keď hovorím o šestke, ale to je len dôkaz nevedomosti, alebo zámerného zakrývania faktov. Je to ale trocha divné, že si to ľudia nevšímajú, keď ich činnosť je v poslednom čase tak značne viditeľná.

Takže je to jasné. Včera to bolo vidieť v správach. Na tribúne za rečníckym pultom, keď rečnil Erdoğan, bolo 6 tureckých zástav. Šestka sa tak nepriamo priznala k zinscenovaniu prevratu.

V správach to bolo pekne vidieť, na týchto videách je to vidno len, keď je krátky záber celej sály. Prvé video je skoršieho dáta. Mohlo mi to byť jasné už skôr.

YouTube (4AJvWM6BFQU)
YouTube (yZ9p1kJ9e_U)

Prečo používajú – a nielen Turci, ale aj iní – po 6 zástav, veď nezastupujú 6 štátov, ale len jeden.“

emotikon

„Keby si dali jednu pekne rozvinutú vlajku, tak človek nemá o čom pochybovať, ale keď si dajú 6 zvinutých, tak sa človek musí zamyslieť prečo. Odpoveď je ale jasná.“

Poznámka: Videá už nie sú dostupné na YouTube, ale mali takéto opisy:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. Muhtarlar Toplantısı 4 Mayıs 2016 (Tamamı). Možno ide o toto video: Malit Sapsalit; Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. Muhtarlar Toplantısı 4 Mayıs 2016 (Tamamı).

Druhé video má názov: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sert Tepki!

Komu ako jasné? Mne nie!

Je jedna veľmi významná ideológia, a to náboženstvo (všeobecne), ktoré sa tvári, že opisuje (hovorí) pravdu. Ale okrem náboženstva dnes o svoje miesto na výslní bojujú aj politické ideológie a moderné (súčasné) mýty ako napríklad viera v mimozemšťanov, ktorí nás neustále sledujú (celé ľudstvo), a potom konšpiračné bludy.

Konšpiračné bludy sa často využívajú na politickú demagógiu. Jedným z významných politických mýtov je blud o svetovláde. Je žalostné, ak niekto vidí 6 zástav, a už si začne namýšľať, že nejaká „tajná“ organizácia (akože šestka) má podiel na politickom prevrate, alebo má mocenský vplyv na tureckého prezidenta. Považujem za vyslovený blud tvrdenie, že 6 zástav je tam preto, lebo symbolizujú „šestkárov“.

emotikon

Mne sa vidí veľmi paranoidná predstava o tých šestkárskych symboloch. Pôvod šestiek vidím v kresťanskej biblii. Pozri Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) 13, 11.

„A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.“

Kresťanskí fanatici majú hrôzu z čísla 666. Napríklad bigotní katolíci v tomto čísle, v tejto šelme, vidia nepriateľa boha, v ktorého veria, čiže božieho nepriateľa – diabla. Inak aj Satana alebo Lucifera.

emotikon

Najväčšiu paranoju asi majú Jehovovi svedkovia. Medzi ľuďmi rozširujú svoje náboženské predstavy napríklad takými otázkami a odpoveďami:

„Kto v skutočnosti vládne svetu? Myslíte si, že… Boh? Ľudia? Niekto iný?“

„Čo hovorí biblia?“

„Celý svet je v moci toho Zlého.“ (Prvý Jánov list, 5, 19.)

„Preto sa zjavil Boží Syn, aby zničil Diablove diela.“ (Prvý Jánov list, 3, 8.)

„Satanova vláda je odsúdená na zánik. Boh Jehova je rozhodnutý skoncovať so Satanovou vládou nad ľudstvom. Už urobil kroky, aby v budúcnosti ‚zničil… Diabla‘ a aby boli úplne odstránené všetky škody, ktoré Diabol spôsobil.“ (List Hebrejom, 2, 14.)

„Čo to môže znamenať pre vás?“

„Logické vysvetlenie problémov vo svete.“

Nie! Nie je to logické, ale bájkarské vysvetlenie. Mätúce vysvetlenie, ktoré len balamutí ľudí. V konečnom dôsledku im ubližuje.

Internet umožňuje ľuďom šíriť kadejaké informácie. Od pravdivých až po výmysly a klamstvá. Pokúsim sa parodovať tie paranoidné predstavy o šestkách na viacerých príkladoch. Predstavám o svetovláde podľahla aj Strana zelených. Okresné združenie Púchov malo na svojej stránke uverejnený prevzatý rozhovor s Karlom Gottom: Šokujúca spoveď Gotta: Svet vraj ovláda úzka skupina ľudí! Karel Gott povedal:

„Som presvedčený, že zvlášť v posledných storočiach nejde o žiadne omyly, naopak politika sa odvíja podľa presných scenárov, nič sa nedeje náhodou, aj to najhoršie ako vojny. Vždy je o víťazoch rozhodnuté dávno predtým. Rovnaké banky podporovali toho, kto ich rozpútal, a vyjednávali s tým, kto bol napadnutý. Dohodli sa, čím budú platiť, až im budú posielať zbrane. Beh sveta riadia tieto vysoké nadštátne kruhy, tzv. Ilumináti alebo osvietenci, a tiež sväté rády a lóže až po mystické-okultné organizácie.“

„Obávam sa, že celosvetové dianie smeruje k TOTÁLNEJ GLOBALIZÁCII, ktorá vyústi v jednu totalitnú svetovládu. Časom všetky malé banky padnú – už to pomaly začína, bankové giganty budú fúzovať, až nakoniec ostane jediný bankový dom, ktorý bude všetkým diktovať. Vznikne jedna svetová mena, ktorá bude všetko riadiť, a potom už je len krôčik k bezhotovostnému platobnému systému pomocou mikročipov a laserových neviditeľných kódov – najskôr ich budeme mať zabudované v tele. A tým bude možné z jedného vládneho centra získať o každom informáciu a každého kontrolovať.“

Strana zelených má tiež tému „Kde sa len podel sedliacky rozum“. Nuž, kam sa len podel u členov Strany zelených?

V článku sa tiež spomína názor Karla Gotta, že časom zistíme, že „sme sa stali objektom nielen kontroly, ale aj manipulácie s myslením“.

Ja sa naopak obávam manipulácie s myslením nielen pri náboženských ideológiách, ale aj pri novodobých konšpiračných teóriách. Viem, že vo svete je niekoľko veľmi bohatých ľudí. Aj to, že na svete žije veľmi veľa ľudí, ktorí žijú v chudobe. Viem dobre aj o tom, že veľké nadnárodné korporácie sa snažia manipulovať s verejnou mienkou. Aj sa im darí. Pozri článok Propaganda v slobodnej tlači.

Aj keď je mi jasné, že bohatým ľuďom záleží na politickej moci, neznamená to, ak oni (bohatí, mocní) klamú, že takí máme byť aj my (bežní, radoví občania). Nesmie sa proti klamstvám bojovať klamstvami! Ako sa hovorí, nakoniec pravda zvíťazí. Žiaľ, ak aj my, bežní ľudia, podľahneme bludom a klamstvám, a nebudeme sa snažiť o pravdu, ale klamstvo budeme nazývať pravdou, tak bohatí budú ešte viac bohatší, a chudobní budú ešte viac chudobnejší. Ľudia musia pochopiť, že (iní) ľudia majú „právo“ na šírenie bludov, výmyslov a klamstiev. Zaručuje im to Ústava SR. Ale musia aj znášať tvrdú kritiku!!!

„Čl. 24
(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
(2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.“

„Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3) Cenzúra sa zakazuje.“

A vo svete Všeobecná deklarácia ľudských práv (a ďalšie zákony). Články 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv:

„Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo obsahuje aj voľnosť zmeniť náboženstvo alebo vieru, ako i slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru, sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.“

„Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu: toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky hocijakými prostriedkami a bez ohľadu na hranice.“

Ale ľudia sa musia zároveň vedieť brániť voči takým bludom, výmyslom a klamstvám, aké napríklad šíri kritizovaný „skeptik“. Musia premýšľaním, logickým uvažovaním, vzdelávaním, získať imunitu voči nezmyslom (najmä nebezpečným, škodlivým mémom), ktorými sú dennodenne obklopení.

Lewis Carroll povedal:

„Spoločnosť by omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je to práve naopak.“

Aby ľudia získali imunitu voči bludom, ponúkam niečo na inšpiráciu. Nech už sa mongolský prezident stretne s kýmkoľvek, v pozadí bude 6 zástav. Pozri sa pozorne na fotografie MG 2049, MG 2508 a MG 2595. Čo teraz? Je súčasťou šestky aj mongolský prezident Tsakhiagiin Elbegdorj? Alebo sa píše aj ako Cachjagín Elbegdordž.

Mongolský prezident sa zúčastnil na 16. konferencii Hnutia nezúčastnených krajín (anglicky: Non-Aligned Movement), ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. až 31. augusta 2012 v Teheráne, hlavnom meste Iránu. Pozri si pozorne fotografie BEE 4417 a MG 3222 z 30. augusta 2012. Pozorné oko „malého brata“ vidí, že je tam 6 zástav z ľavej strany, a 6 zástav z pravej strany. „Dokazuje“ to, že šestky majú pod kontrolou politické strany na oboch stranách, nech už sa nazývajú ľavicové alebo pravicové. V zostave šiestich zástav sú striedavo tri zástavy Hnutia nezúčastnených krajín a tri zástavy Iránu.

Výraz „malý brat“ som použil ako paródiu na údajné tajné sledovanie „Veľkým bratom“. Kto nevie, o čom je reč, nech sa tým nezaoberá. Bol by to aj tak premárnený čas. Aspoň mňa konšpiračná téma „Veľkého brata“ nijako netrápi. Kto nekradne, nekorumpuje, nepácha zločiny, toho nemusí trápiť prípadný záujem spravodajských služieb.

Pozrime sa bližšie na toto veľké „svetovládne“ zoskupenie mnohých štátov. Tvária sa, že sú nezúčastnení, ale pritom ide o šestkárov, ktorí „majú záľubu v šestkárskych symboloch“ (citujem diskutujúceho s prezývkou „Skeptik“).

Motto konferencie: “Lasting peace through joint global governance.”

Akože: Trvalý mier prostredníctvom spoločného globálneho riadenia.

Ale všimnite si podprahový odkaz na “joint”. Joint je marihuanová cigareta. Poznáte to? „Dáš si jointa?“ Pýta sa, či si zafajčíš marihuanovú cigaretu. Šestkám, tým svetovládnym, totiž záleží na tom, aby ľudia boli závislí na drogách. Sú potom poddajnejší ich svetovládnym záujmom. A v spojení “joint global governance” to znie hrozivo. Chcú celosvetovo ovládať ľudí pomocou narkotík. Už veríte konšpiráciám o farmafirmách? O globálnom farmaceutickom spiknutí? Ja nie, len si uťahujem zo „Skeptika“, ktorý šíri bludy o šestkároch.

Keď sa pozorne zadívate na emblém konferencie, uvidíte, že tá holubica mieru má v zobáku stopku so šiestimi lístkami vo farbách: biela, zelená, žltá, čierna, červená a modrá. To nie je náhoda. Podprahovo vám svetovláda podsúva informáciu, že multikulturalizmus je nástroj na ovládanie ľudstva.

Sýrsky prezident Baššár al-Asad tiež stojí pred šiestimi zástavami. Podľa „Skeptika“ je sýrsky prezident súčasťou šestkárov, teda svetovlády.

Keby sme verili bludom, tak aj arménsky prezident Serž Sarkisjan patrí medzi šestkárov.

Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a litovská prezidentka Dalia Grybauskaitėová stoja pred šiestimi zástavami.

Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a poľský prezident Andrzej Duda sa tiež fotografujú pred šestkárskymi symbolmi.

Diskutujúci s prezývkou „Skeptik“ nie je skeptik. Naopak, je poverčivý až až. Jeho názory sú v protiklade k tomu, čo znamená slovo skeptik. Keby bol „Skeptik“ naozaj skeptik, tak by pochopil, že je celkom samozrejmé takto zostavovať zástavy.

Archív:

Z diskusie na diskusnom fóre humanistov (1)
Z diskusie na diskusnom fóre humanistov (1).
Z diskusie na diskusnom fóre humanistov (2)
Z diskusie na diskusnom fóre humanistov (2).
Z diskusie na diskusnom fóre humanistov (3)
Z diskusie na diskusnom fóre humanistov (3).
YouTube (4AJvWM6BFQU)
YouTube (4AJvWM6BFQU).
YouTube (yZ9p1kJ9e_U)
YouTube (yZ9p1kJ9e_U).
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan.
Jehovovi svedkovia (z časopisu Strážna veža)
Jehovovi svedkovia (z časopisu Strážna veža).
Strana zelených
Strana zelených.
MG 2049
MG 2049.
MG 2508
MG 2508.
MG 2595
MG 2595.
BEE 4417
BEE 4417.
MG 3222
MG 3222.
Hnutie nezúčastnených krajín
Hnutie nezúčastnených krajín.
Joint (marihuana)
Joint (marihuana).
Hnutie nezúčastnených krajín (emblém)
Hnutie nezúčastnených krajín (emblém).
Sýrsky prezident (The Christian Science Monitor)
Sýrsky prezident (The Christian Science Monitor).
Sýrsky prezident (The Christian Science Monitor)
Sýrsky prezident.
Arménsky prezident
Arménsky prezident.
Arménsky prezident
Arménsky prezident.
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a litovská prezidentka Dalia Grybauskaitėová
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a litovská prezidentka Dalia Grybauskaitėová.
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a litovská prezidentka Dalia Grybauskaitėová
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a litovská prezidentka Dalia Grybauskaitėová.
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a poľský prezident Andrzej Duda
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a poľský prezident Andrzej Duda.
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a poľský prezident Andrzej Duda
Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovićová a poľský prezident Andrzej Duda.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 27. 7. 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *