Kategórie
Osobné

Overujte si informácie, ktoré sa šíria internetom

Poznámky k jednej diskusnej téme.

Dávajte si pozor na rôzne výmysly, ktoré sa šíria internetom. Totiž mnohé informácie sa dajú overiť, či sú pravdivé.

Na diskusnom fóre Diskusné forum.eu vytvoril diskutujúci s prezývkou Kasafran tému Zaujímavá informácia od susedov. Keď som si prečítal jeho tému, šípil som, že tu čosi nehrá. Pomyslel som si: Čo je zaujímavé na bludoch?

Kasafran začína smelo:

„Ak v Prahe zavedú to, čo v Jablonci – tak sa hlásim k rómskej národnosti…
Tomu sa snáď ani nedá veriť, že je to možné…
JABLONEC alebo „Ako nás vychovávajú Cigáni“

Mesto Jablonec nad Nisou v spolupráci s Dopravnými podnikmi miest Liberca a Jablonca nad Nisou zaviedlo pre rómskych spoluobčanov z oblasti Zeleného údolia nový typ cestovných lístkov pre MHD.
Zaviedlo, a taktiež zaplatilo. Tieto cestovné lístky sú prenosné a sú pre našu rómsku menšinu ZADARMO!!!“

Samozrejme, nie je to jeho text, on to len rozširuje. To som zistil neskôr, keď som tento text našiel aj v diskusii pod článkom Česko bude čeliť ďalšej žalobe kvôli diskriminácii rómskych detí, kde to isté diskutujúci Petr vložil už 30. 7. 2012.

Požiadal som o vyjadrenie zástupcu mesta Jablonec nad Nisou, a dostal som túto odpoveď:

„Vážený pán,
ďakujem za Váš e-mail. Síce ma teší, že sa o Jablonci na internete píše, ale bola by som radšej, keby bolo naše mesto prezentované ako mesto športu a bižutérie, a nie nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami, ktoré sa po internete šíria už tretí rok. Ide o kačicu.

Už neraz sme správu dementovali, informácie sa ale šíria ďalej, i keď už nie v takej miere, a na Magistrát mesta Jablonec nad Nisou sa stále obracajú ľudia so žiadosťou o vyjadrenie a vysvetlenie k problematike projektu Dopravného podniku miest Liberca a Jablonca nad Nisou (DPMLJ, a. s.) vydávania zvýhodnených cestovných lístkov.

Mesto Jablonec nad Nisou nefinancovalo ani sa nijako nepodieľalo na vydávaní zvýhodnených cestovných lístkov pre sociálne slabé rodiny žijúce v Zelenom údolí. Zástupca mesta Jablonca v predstavenstve DPMLJ hlasoval proti spusteniu tohto projektu.

V pilotnom projekte zľavnených prenosných cestovných lístkov MHD dopravný podnik vydal na vlastné náklady 22 zvláštnych trojmesačných lístkov v hodnote 250,- Kč platných len na úseku 4 zastávok v dĺžke 1,5 km. Trojmesačné prenosné lístky sociálna pracovníčka predávala do vytipovaných sociálne slabých rodín so školopovinnými deťmi bývajúcich v tejto oblasti. Lístky platili v období od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2011.

Na vysvetlenie uvádzam, že lokalita Zelené údolie je pešo dostupná iba po hlavnej príjazdovej komunikácii do mesta, ktorá je veľmi frekventovaná a nemá chodník. Rodiny bývajúce v Zelenom údolí sa museli dopravovať buď autom alebo električkou, a išlo o rodiny sociálne slabé. Snaha sociálnych pracovníkov bola vedená dobrým úmyslom integrácie týchto osôb do väčšinovej spoločnosti; išlo predovšetkým o to, aby deti chodili do školy.

V súčasnej dobe sú už domy zbúrané, a v lokalite takmer nikto nebýva.

Projekt bol v skúšobnej dobe ukončený, a v roku 2012 už nepokračoval.

Markéta Hozová
komunikácia s masmédiami
Kancelária primátora

Štatutárne mesto Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou“

Tlačová správa vydaná ešte v roku 2011:

Vyhlásenie mesta k zvýhodneným cestovným lístkom MHD

26. 10. 2011 – Mesto Jablonec nad Nisou nefinancuje, ani sa nijako nepodieľa na vydávaní zvýhodnených cestovných lístkov pre sociálne slabé rodiny žijúce v Zelenom údolí. Mesto bolo a je proti ich vydaniu, a jeho nesúhlasné stanovisko dal jasne najavo svojím hlasom proti návrhu zavedenia zvláštnych cestovných lístkov na rokovaní predstavenstva spoločnosti DPMLJ, a. s., zástupca Jablonca Karel Dlouhý.

Od začiatku októbra je v obehu 22 zvláštnych cestovných lístkov MHD platných iba v úseku od stanice Měnírna (Zelené údolie) do Jablonca nad Nisou. Ide o pilotný projekt zľavnených prenosných lístkov MHD, ktoré DPMLJ, a. s. vydalo na vlastné náklady predovšetkým pre deti zo sociálne slabých rodín žijúcich v Zelenom údolí na cestu električkou do školy.

„Návrh na zriadenie zľavneného prenosného lístka sme vo vedení mesta odmietli ako nesystémový, a tento názor som tlmočil pri osobnom rokovaní riaditeľovi dopravného podniku,“ hovorí starosta Petr Beitl.

Aj napriek nesúhlasu mesta Jablonec nad Nisou je však zľavnený lístok od začiatku októbra pripravený k predaju v počte 22 kusov na náklady dopravného podniku, ktorý prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu na území Jablonca a Liberca vrátane električkového spoja medzi oboma mestami.

„Táto problematika bola predmetom rokovaní predstavenstva spoločnosti, kde po ďalšej diskusii prevládol väčšinový názor, ktorý viedol k realizácii tohto pilotného projektu,“ vyhlásil predseda predstavenstva DPMLJ, a. s., Roman Šotola.

Tlačové vyhlásenie DPMLJ, a. s., k testovaciemu lístku MHD

Snaha dostať deti bezpečne do školy v zimných mesiacoch bola impulzom pre zriadenie zvláštneho lístka MHD.

Jablonec nad Nisou je horským mestom s vysokým podielom spádu snehu, kde do koloritu zimných mesiacov patria obtiažne schodné komunikácie. Možnosť jazdy mestskou hromadnou dopravou a ponúknutý zvláštny cestovný lístok MHD, o ktorý bolo požiadané vedenie Dopravného podniku miest Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s., rieši podľa sociálnej pracovníčky jediný možný prístup detí z 1,5 km vzdialenej sociálne vylúčenej lokality do školy.

Sociálni pracovníci majú záujem na tom, aby deti z lokality Zelené údolie navštevovali pravidelnú školskú dochádzku. Do školy chodia po silne frekventovanej cestnej komunikácii I. triedy, ktorá je ohraničená zvodidlami bez chodníkov. So spádom snehu je celkom znemožnená chôdza po tejto dostupnej ceste.

Jedinou možnosťou potom ostáva električková doprava, ktorá tromi medzistaničnými úsekmi na trase Měnírna – Jablonec n. N., Tyršovy Sady nahradí nebezpečnú chôdzu detí po ceste. Na používanie mestskej hromadnej dopravy však tieto sociálne skupiny spravidla nemajú dostatok finančných prostriedkov a jazda „čiernych pasažierov“ povolená nie je. Z týchto dôvodov je na skúšku od októbra 2011 do decembra 2011 pripravených 22 kusov prenosných zvýhodnených lístkov MHD, ktoré do rodín s deťmi odovzdajú sociálni pracovníci. Tieto lístky by mali umožniť deťom z ťaživých rodinných podmienok dopravu za vzdelaním a kamarátmi.

„Táto problematika bola predmetom rokovania predstavenstva spoločnosti, kde po dlhšej diskusii prevládol väčšinový názor, ktorý viedol k realizácii tohto pilotného projektu,“ uviedol predseda predstavenstva DPMLJ, a. s.

Projekt bude potom vyhodnotený a ukáže, či sa dajú občania zo sociálne vylúčenej lokality motivovať k riadnemu používaniu MHD za stanovených cestovných podmienok, a či ústretovosť dopravcu pomôže zaistiť pravidelnú školskú dochádzku u detí zo sociálne slabých rodín.

Martina Poršová, tlačová hovorkyňa DPMLJ, a. s.


Lewis Carroll povedal: „Spoločnosť by omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je to práve naopak.“

Anglicky:

“Society would be much less liable to panics and other delusions, and POLITICAL life, especially, would be a totally different thing, if even a majority of the arguments, that scattered broadcast over the world, were correct! But it is all the other way, I fear.”

The Game of Logic.

Archív:

Téma od komunistu Kasafrana
Téma od komunistu Kasafrana.
Komentár v diskusii pod článkom na stránke Denik.cz
Komentár v diskusii pod článkom na stránke Denik.cz.

Autor: Ján Parada.

2 odpovede na “Overujte si informácie, ktoré sa šíria internetom”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *